Vrije Universiteit Amsterdam

Psychosociale zorg voor kinderen in oorlog


* Startdatum: 27-04-2010


* Tijd: 11.45


* Locatie: Aula


* Titel: Supporting Children in War: Development of a Psychosocial Care System


* Spreker: M.J.D. Jordans


* Promotor: prof.dr. J.T.V.M. de Jong prof.dr. I.H. Komproe


* Onderdeel: VU medisch centrum


* Wetenschapsgebied: Medisch


* Evenementtype: Promotie

Mark Jordans onderzocht de wisselwerking tussen wetenschappelijk onderzoek en interventieontwikkeling om bij te dragen aan het overbruggen van het structurele gebrek aan zorg voor kinderen, door verbeterde kennis over welke behandelingsvormen werken, hoe ze werken en hoe ze het best geleverd kunnen worden. Zijn onderzoek vond plaats in de oorlogsgebieden Boeroendië, Indonesië, Sri Lanka, Soedan en Nepal.

Wereldwijd komen geestelijke gezondheidsproblemen bij de jeugd veel voor, en zij vormen een enorme belasting voor kinderen en adolescenten, hun families en de maatschappij. Dit geldt in toenemende mate voor oorlogsgebieden, vaak in lage- en midden- inkomenslanden, waar geweld, armoede en een veelvoud van sociale stressoren bijdragen aan de problemen. Er is wereldwijd een chronisch en structureel tekort aan adequate geestelijke gezondheids- en psychosociale zorg voor kinderen. Daarnaast is er beperkte kennis over effectieve en realiseerbare behandelmethodes in niet-westerse contexten.

Jordens onderzocht de ontwikkeling van een psychosociaal zorgsysteem. Hij deed epidemiologische studie naar de geestelijke gezondheidsproblematiek van voormalige kindsoldaten en verrichtte systematische literatuurstudie naar (effectiviteit van) interventies voor kinderen in oorlogsgebieden. Hij richtte zich vervolgens op verschillende componenten binnen het zorgsysteem; de (begrips en criterium) validiteit van een nieuw instrument om psychosociale problemen te kunnen vaststellen; de effectiviteit van groepsinterventies binnen scholen; de toepasbaarheid van individuele psychosociale zorg binnen niet-westerse contexten en de mogelijke onderliggende behandelvormen daarvan, en een praktijkgerichte evaluatie van het gelaagde zorgsysteem.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam