Vrije Universiteit Amsterdam

Motiveren van oudere werknemers


* Startdatum: 27-04-2010


* Tijd: 13.45


* Locatie: Aula


* Titel: Motivating older workers: A lifespan perspective on the role of perceived HR practices


* Spreker: T.A.M. Kooij


* Promotor: prof.dr. P.G.W. Jansen


* Onderdeel: Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde


* Wetenschapsgebied: Economie


* Evenementtype: Promotie

De beroepsbevolking in westerse landen vergrijst. Voor organisaties is het daarom belangrijk te weten hoe zij hun oudere werknemers kunnen motiveren en behouden. Dorien Kooij onderzocht door middel van literatuurstudies, een case studie en vragenlijstenonderzoek hoe motivatie verandert met leeftijd en welke personeelsinstrumenten belangrijk zijn voor oudere werknemers. Zij laat ten eerste zien dat niet alleen leeftijd, maar ook leeftijdsgerelateerde factoren, zoals gezondheid en toekomstperspectief, invloed hebben op de motivatie om langer door te werken.

Verder blijkt uit het onderzoek van Kooij dat oudere werknemers in vergelijking met jongere werknemers minder waarde hechten aan groei- en extrinsieke werkkenmerken, zoals salaris en promotie, maar juist meer waarde hechten aan intrinsieke, sociale en aan zekerheid gerelateerde werkkenmerken, zoals het uitvoeren van zinvol werk, het hebben van een interessante functie en het helpen van anderen. Aangezien werkmotivatie verandert met leeftijd, werd verwacht dat bepaalde personeelsinstrumenten meer of minder invloed hebben op de betrokkenheid en tevredenheid van oudere werknemers.

Volgens (personeels)managers en werknemers hebben personeelsinstrumenten vier verschillende doelen: ontwikkelen (zoals training), behouden (zoals flexibele werktijden), benutten (zoals taakverrijking) en ontzien (zoals demotie). Zoals verwacht blijkt dat `ontzie'-instrumenten belangrijker worden met leeftijd. Dit geldt echter alleen voor hoger opgeleide en mannelijke werknemers en niet voor lager opgeleide en vrouwelijke werknemers. Verder laat Kooij zien dat de invloed van ontwikkelinstrumenten niet verandert met leeftijd en dat ontwikkelinstrumenten een positieve invloed hebben op de motivatie om langer door te werken. Organisaties kunnen hun oudere werknemers dus langer behouden door ontwikkelinstrumenten aan te bieden!
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam