Waterschap Aa en Maas

welvarender!

De Peel in 2050: mooier, schoner en welvarender!

Op vrijdag 23 april kwamen circa 150 genodigden bijeen in conferentiehotel Willibrordhaeghe in Deurne voor de bijeenkomst De Peellander in 2050. Staatsbosbeheer regio Zuid, LNV/DRZ regio Zuid, Waterschap Aa en Maas, Bestuurscommissie Peelvenen, Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg en Dienst Landelijk Gebied regio Zuid namen gezamenlijk het initiatief tot deze middag. Het beoogde doel was kort maar krachtig: hoe gaan we tot 2050 samen met alle betrokken partijen de landbouw, de natuur, het water en de recreatie succesvol versterken. Tegelijkertijd werd afscheid genomen van Servaes Huys die tot voor kort voorzitter was van Bestuurscommissie Peelvenen en Adviesgroep Natura 2000 Deurnsche- en Grote Peel.

Proces leidend
Dagvoorzitter Henk Smit geleidde de aanwezigen op sympathieke wijze door het afwisselende programma. Naast een inspirerende videoboodschap van minister Gerda Verburg (zij was verhinderd) waren er korte toespraken van dijkgraaf Lambert Verheijen, bestuurscommissievoorzitter Gerard Daandels en Marly Bloem, directielid van Provincie Noord-Brabant.

Spreker Ellen Verkoelen (Raad van het Landelijk Gebied) ging wat dieper in op trends en ontwikkelingen in het landelijk gebied in het algemeen en de Peel in het bijzonder. Ze gaf onder meer aan dat er weer synergie moet komen tussen stad en platteland én dat het proces de basis voor vooruitgang moet zijn, niet de besluitvorming zelf.

Peellander centraal
Het interactieve deel bestond uit een Lagerhuisdebat waarbij eerst deskundigen voor of tegen pleitten en alle aanwezigen vervolgens konden meediscussiëren. De stellingen gingen over de invloed van Europees beleid op de gebiedsontwikkeling in de Peel, over de toekomst van grootschalige dierhouderij in de streek én het zich wapenen tegen komende bezuinigingen.

Alle genodigden kregen ook de kans te reageren tijdens het Rondetafelgesprek met de bestuurders/directeuren van de initiatiefnemende partijen. Kern van deze gedachtewisseling was dat de Peellander een prominentere plaats bij beleidsvorming en -uitvoering moet krijgen. Beide programmaonderdelen werden opgeluisterd met intermezzo's van entertainer John van der Sanden, afkomstig uit de streek. Met een kwinkslag gaf hij in woord en zang zijn visie op wat hem tijdens de middag zoal opviel.

Volle kracht vooruit
Alle verworvenheden maar ook tegenslagen in de Peelgebieden van de afgelopen jaren passeerden tijdens de bijeenkomst de revue. De balans kon dus worden opgemaakt. Essentieel is de brede gedragen oproep om te blijven bijdragen aan een blijvende gezamenlijke aanpak van de Peelgebieden. Alleen zo gaat de Peel immers een mooie, schone en welvarende toekomst tegemoet! Bijkomend voordeel voor Servaes Huys: hij kan zich nu met gerust hart wijden aan het voorzitterschap van het Oud-Limburgs Schutersfeest.


1. De genodigden luisterden aandachtig naar de plattelandsvisie van key note spreker Ellen Verkoelen
De genodigden luisterden aandachtig naar de plattelandsvisie van key note spreker Ellen Verkoelen
3. Entertainer John van der Sanden wist met zijn intermezzo's regelmatig de kern van de zaak te raken
Entertainer John van der Sanden wist met zijn intermezzo's regelmatig de kern van de zaak te raken


2. Opvallende `overdracht' van Servaes Huys aan het bestuur van het Oud-Limburgs Schuttersfeest
Opvallende `overdracht' van Servaes Huys aan het bestuur van het Oud-Limburgs Schuttersfeest