Restauratie voormalig Hoofdpostkantoor Arnhem in volle gang.

27/04/2010 10:57

Bessels architekten & ingenieurs B.V.

Twello, 27 april 2010

Aan de Jansplaats in Arnhem wordt momenteel hard gewerkt aan de restauratie en transformatie van het monumentale postkantoor.

Het postkantoor behoort tot de 5 belangrijkste, door Rijksbouwmeester C.H. Peters ontworpen, postkantoren. De detaillering en het materiaalgebruik van het gebouw zijn bijzonder.

In 2004 heeft de Elizen Vastgoed Groep dit pand verworven en aan Bessels Architekten & Ingenieurs de opdracht verstrekt tot het opstellen van een restauratieplan en het doen van voorstellen voor de invulling van het gebouw.

Het restauratieplan bestaat o.a. uit herstel van voegwerk, zink- en loodwerk en herstel van de kap. Dit om schade ten gevolge van jarenlang achterstallig onderhoud te herstellen.

Na restauratie krijgt het gebouw een nieuwe functie en wordt het in gebruikgenomen door boekhandel selexyz en La Place Horeca. Volgens architect Herman Bessels is niets zo belangrijk voor historische gebouwen als een goede gebruiksfunctie van kelder tot zolder, ze blijven dan warm en droog en de gebruiker signaleert snel gebreken als lekkage of vandalisme.

De ruimtelijke structuur van het postkantoor wordt zodanig gewijzigd dat het voor het publiek mogelijk wordt niet alleen de begane grond te bezoeken maar het gebouw in z'n totaliteit te beleven.

Nu aan de achterzijde van het gebouw de transportfunctie is verdwenen, ontstaat hier een verblijfsgebied waar het mogelijk wordt om in het februarizonnetje, uit de wind, buiten een kop koffie te drinken. De wijzigingen die in het gebouw worden aangebracht doen geen afbreuk aan het historische karakter van het gebouw.

Bessels Architekten & Ingenieurs is door eigenaar Elizen Vastgoed Groep ingeschakeld in verband met de ruime ervaring in het herbestemmen en ombouwen van monumentale gebouwen. Het transformeren van dit soort complexe gebouwen slaagt alleen dan, wanneer in een vroeg stadium afstemming plaatsvindt met alle betrokkenen. Dit is van cruciaal belang omdat er sprake is van veel dwingende randvoorwaarden.

Projectmanager Bram van Gurp van Bessels: "Kijk bij dit soort projecten naar de kwaliteiten van het pand en niet naar de onmogelijkheden. Uitgangspunten hierbij zijn altijd de kracht van de aanwezige architectuur en het casco van het gebouw. Wat hebben deze bouwtechnisch en qua invulling te bieden".

Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl

http://www.bessels.com