Openbaar Ministerie

Burgerforum Maastricht

27 april 2010

Op het Maastrichtse parket namen gisteravond een kleine vijftig burgers deel aan het eerste burgerforum van het Openbaar Ministerie. De deelnemers - een brede selectie uit zo'n 200 aanmeldingen - kregen een nagespeelde zitting te zien en mochten zelf straf eisen.

Wat is een passende straf voor openlijk geweld? Welke rol moet justitie spelen als verdachten eerder geweld hebben gepleegd? Hoe kunnen de persoonlijke omstandigheden van een verdachte van invloed zijn op de eis? Allemaal vragen waarover het forum zich moest buigen, in een zaak die complexer werd naarmate de avond vorderde en die verhitte debatten opleverde.

Opvallend was de diversiteit in voorgestelde straffen. Bij de nagespeelde openlijk-geweld-casus varieerden deze van excuses aanbieden aan het slachtoffer tot 1,5 jaar celstraf.

Voorts was er veel belangstelling voor de effectiviteit van de straf: bij recidivisten vond een meerderheid dat een ander, zwaarder type straf geëigend was.

"Een burgerforum als dit werkt tweeledig," zegt Annemarie Penn-te Strake, hoofdofficier van justitie in Maastricht en gastvrouw van het burgerforum. "Informatie en consultatie. Enerzijds willen wij de rol van de officier en het OM verduidelijken, laten zien welke overwegingen komen kijken bij het vorderen van een strafeis. Anderzijds zijn wij benieuwd of deze avond bruikbare input op kan leveren voor het opstellen van strafvorderingsrichtlijnen."

Deze richtlijnen zijn er al voor veel voorkomende criminaliteit, voor de middelzware en zware criminaliteit moeten ze nog ontwikkeld worden. Penn-te Strake neemt de resultaten van het burgerforum mee naar de Landelijke Commissie Strafvorderingsrichtlijnen, waarvan zij voorzitter is.

Tegelijk met en na de regio Maastricht/Roermond vinden burgerfora van het OM plaats in Den Bosch, Zwolle/Almelo en Haarlem/Alkmaar. In november van dit jaar wordt overal een tweede ronde georganiseerd.