Vereniging van Recreatieondernemers Nederland

Verdubbeling energiebesparing in het MKB

Om de doelstellingen uit het Duurzaamheidakkoord te kunnen waarmaken, zal het MKB in 2010 twee keer zoveel energie moeten besparen als het nu doet. Aan het Energiecentrum en de brancheorganisaties de uitdaging dit waar te gaan maken.

Om te kunnen versnellen gaat het Energiecentrum zich meer focussen op de themaâs die voor de meeste besparing op korte termijn zorgen. Dit zijn: verlichting, verwarming, luchtbehandeling, productkoeling en perslucht. In een vervolg op de succesvolle introductie van praktijkgerichte boekjes met besparingstips voor productkoeling en perslucht gaan ze ook aan de slag met de praktische invulling van de andere themaâs. Dit doen ze in samenwerking met brancheorganisatie en hun leden. Op de onlangs gehouden eerste bijeenkomst van de Raad van Deelnemers bleek dat de aanwezige brancheorganisaties zich in deze aanpak kunnen vinden.

Grootscheepse mediacampagne
Ook starten ze na de zomer met een grootscheepse naamsbekendheidcampagne. Met inzet van radiocommercials, advertenties, social media en pr-acties gaan ze hun bekendheid fors opschroeven bij ondernemers, pers en gemeenten. Daarvoor schakelen ze de broer van een BNâer in⦠Ook hopen ze hun partners in deze campagne te kunnen betrekken. Al in de aanloop van de campagne hoort u er meer van.

Meer informatie: www.energiecentrum.nl