Gemeente Oisterwijk

Portefeuilleverdeling Oisterwijk 2010- 2014


1e collegevergadering nieuwe college

Vanochtend heeft het nieuwe college van Oisterwijk voor de eerste keer vergaderd. Het college wordt gevormd door burgemeester Hans Janssen en de wethouders Joost Wagenmakers, Joop van Hezik en de nieuwe wethouder Kees Rijnen. Een van de onderwerpen van de collegevergadering was de portefeuilleverdeling.

De burgemeester en de wethouders hebben ieder een aantal eigen beleidsgebieden (portefeuille) waar ze verantwoordelijk voor zijn. De verdeling van de portefeuilles is gemaakt op basis van de volgende uitgangspunten:

o Een verdeling die zoveel als mogelijk recht doet aan de door de coalitie voorgestelde pijlers: sociaal/ cultureel, financieel/ economisch, ruimtelijk en algemene bestuurlijke taken. o Een evenwichtige verdeling van de werklast.
o De politieke portefeuilles worden door de wethouders ingevuld.

De aansturing van grote projecten is verdeeld op basis van de portefeuilleverdeling en de persoonlijke interesse. De specifieke aandacht voor wijken en kernen is onderling verdeeld.

In de bijlage vindt u de portefeuilleverdeling