KPMG

Pensioenfondsen zien nog geen Europees solvency framework ontstaan

27|04|10 - Ruim 90% van de fondsen heeft zich nog niet verdiept in de mogelijke gevolgen van een dergelijk framework.

Nederlandse pensioenfondsen zien op korte termijn geen Europees solvency framework voor hen ontstaan. Als een dergelijk framework er in de toekomst toch mocht komen, zien de fondsen de invoering ervan niet als een bedreiging voor het voortbestaan van het fonds. Dit blijkt uit een jaarlijks onderzoek van KPMG onder 100 Nederlandse pensioenfondsen.

Dat de fondsen de invoering van een Europees framework nog niet zo'n vaart zien lopen, blijkt uit het feit dat ruim 90% van de fondsen zich nog niet verdiept heeft in de mogelijke gevolgen van een dergelijk framework.

"Voor verzekeringsmaatschappijen wordt vanaf 2012 het Europese toezichtskader Solvency II van kracht", zegt Edward Snieder van KPMG Financial Services.

Snieder: "Solvency II werd vorig jaar echter ook regelmatig genoemd als optie om een level playing field in Europa te bewerkstelligen ten aanzien van de solvabiliteitseisen aan pensioenfondsen. Het is echter onmogelijk Solvency II ook toe te passen op de pensioensector omdat de risicos van pensioenfondsen aanzienlijk verschillen van verzekeraars.

Het toepassen van Solvency II op de pensioensector zou een grote financiële impact hebben. Nederlandse pensioenfondsen zouden dan ongeveer een 40% hogere dekkingsgraad nodig hebben en Britse pensioenfondsen zelfs ongeveer 60%. Het verschil van 40 procent dekkingsgraad voor de Nederlandse fondsen komt vooral door de zwaardere zekerheidsmaat binnen Solvency II van 99,5 procent."

Deze financiële impact was volgens Snieder dan ook één van de redenen voor verzet tegen het toepassen van Solvency II op pensioenfondsen. Snieder: "Het is in ieder geval duidelijk geworden dat de grote verschillen tussen pensioenfondsen en verzekeraars een maatwerk toezichtskader vereisen voor de pensioensector. De verschillen in risicos van pensioenfondsen en verzekeraars vragen om een specifiek op pensioenfondsen gericht toezichtskader.

De EC onderzoekt momenteel dan ook hoe zon Solvency Framework voor pensioenfondsen kan worden vormgegeven. Toch is bij de meeste partijen inmiddels doorgedrongen dat een ander Solvency Framework voor pensioenfondsen gewenst is.

De verwachting daarbij is dat de opzet en principes van Solvency II dat straks voor verzekeringsmaatschappijen gaat gelden ook in een Solvency Framework voor pensioenfondsen tot uitdrukking zullen komen. Daarbij zal het vooral gaan om solvabiliteit, toezicht en verslaglegging en marktwaarde waardering, harmonisatie en internationale consistentie."

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andy Bellm, (020) 656 7039.

© 2010 KPMG N.V., registered with the trade register in the Netherlands under number 34153857, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ('KPMG International'), a Swiss entity. All rights reserved.