Wil Derkse benoemd tot bijzonder hoogleraar wijsbegeerte

27/04/2010 13:38

Open Universiteit

Prof. dr. Wil Derkse is benoemd tot bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Thomas More aan de Open Universiteit. Het betreft een nieuwe bijzondere leerstoel van de stichting die is ondergebracht in de faculteit Cultuurwetenschappen en heeft als leeropdracht Wijsbegeerte.

De samenwerking tussen de Stichting Thomas More en de Open Universiteit sluit aan bij de beoogde verbreding van het aanbod van filosofische cursussen. De faculteit Cultuurwetenschappen wil op korte termijn een filosofische focusprogramma inrichten en een filosofische minor aanbieden aan de studenten van andere faculteiten.

Wil Derkse zal als bijzonder hoogleraar wijsbegeerte betrokken worden bij de herijking en revisie van het onderwijsaanbod op het terrein van (cultuur)filosofie en een rol spelen in het seminar-aanbod van de faculteit. Daarnaast zal hij een coördinerende en stimulerende rol spelen bij het wetenschappelijk onderzoek in de wijsbegeerte, en zal hij betrokken worden bij de begeleiding van masterscripties en promotietrajecten over wijsgerige onderwerpen.

Over Wil Derkse

Prof. dr. W.F.C.M (Wil) Derkse (Nijmegen,1952) studeerde scheikunde en filosofie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na zijn afstuderen ging hij aan de slag als leraar scheikunde aan het Jeroen Bosch College in 's-Hertogenbosch. In 1987 werd Derkse wetenschappelijk directeur van de Radboudstichting en promoveerde in 1993 in de wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doceerde wijsbegeerte aan o.m. de Technische Universiteit Eindhoven, de Katholieke Universiteit Leuven en Boston College. In 2001 werd hij benoemd tot directeur van het Soeterbeeckprogramma van de Katholieke Universiteit Nijmegen (sinds 2003 Radboud Universiteit genoemd) en hoogleraar Wetenschap, samenleving en levensbeschouwing, de Andreas van Melsen-leerstoel. Wil Derkse is als lekenlid verbonden aan de benedictijnse Willibrordsabdij in Doetinchem en schreef o.m. het succesboek Een leefregel voor beginners, benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven.

Stichting Thomas More

De Stichting Thomas More, opvolger van de in 1905 opgerichte Radboudstichting, wil een brede academische vorming voor studenten in hoger onderwijs mogelijk maken in gesprek met de veelkleurige katholieke levensbeschouwing. Daartoe onderhoudt zij bijzondere leerstoelen aan openbare universiteiten, verstrekt beurzen voor een aanvullend studiejaar, ontwikkelt masterclasses en cursussen en draagt bij aan het maatschappelijk debat via lezingen, symposia en publicaties.

http://www.ou.nl