D66

dinsdag 27 april 2010

Verkiezingsprogramma D66 komt als beste uit de bus

Het verkiezingsprogramma van D66 is in het televisieprogramma EenVandaag als beste beoordeeld op durf, duidelijkheid en haalbaarheid. "De financiële onderbouwing van de plannen van D66 springt er positief uit in vergelijking met die van andere politieke partijen. Daar vormt de economische onderbouwing vooral een struikelblok," aldus de deskundigen.

Duidelijk en haalbaar

Volgens de econoom Bas Jacobs heeft D66 duidelijke plannen voor hervormingen op zowel de korte als de lange termijn. Zo wil D66 een verhoging van de AOW-leeftijd, een sociaal leenstelsel voor studenten, een hervorming van het ontslagrecht en een beperking van de hypotheekrenteaftrek. "Duidelijke en haalbare plannen die de problemen op onder andere de woningmarkt aanpakken," aldus Jacobs.

Vaag

Drie deskundigen, taalwetenschapper Cathelijne de Busser, econoom Bas Jacobs en politiek commentator Kees Boonman bogen zich over de verschillende programma's om te beoordelen hoe duidelijk de partijprogramma's zijn geschreven. Volgens econoom Bas Jacobs zijn de programma's van de PvdA en het CDA zo vaag, dat raakt volgens hem aan `volksverlakkerij'. `Op geen enkele manier kan ik uit het PvdA-programma afleiden hoe ze denken 10 miljard te gaan bezuinigen,' aldus Jacobs.

Hoogste cijfer

De meeste partijen geven niet aan hoe ze Nederland economisch weer gezond willen krijgen. Als de partijen al lef tonen, ontbreekt het de meeste plannen aan haalbaarheid, zo blijkt in EenVandaag. Dat geldt niet voor D66 die gemiddeld het hoogste cijfer kreeg voor haar programma: een 7,3.