Raad voor Cultuur: scherpere focus op toptalent

27/04/2010 14:09

Raad voor Cultuur

DEN HAAG - Het kunstvakonderwijs in Nederland zou meer ambitie zou mogen tonen en studenten strenger moeten selecteren op kwaliteit. Niet alleen aan de poort, maar ook tijdens de opleiding. Dit stelt de Raad voor Cultuur in zijn advies Massa en Diepgang: een perspectief op talentontwikkeling in de kunsten aan demissionair staatssecretaris Van Bijsterveldt van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

De ontwikkeling van toptalent in de kunsten vraagt om inhoudelijke verdieping, reflectie en een sterk internationaal georiënteerde vakuitoefening. Zo wordt een omgeving gecreëerd waarin toptalent kan opbloeien. Elke vorm van succesvolle talentontwikkeling heeft een lange termijnaanpak nodig.

De discussie over het sombere perspectief op de arbeidsmarkt voor afgestudeerde kunstenaars verdient een andere benadering, vindt de Raad. In de kunstwereld bestaat de arbeidsmarkt namelijk uit een veranderlijke en vaak onvoorspelbare vraag van werkgevers, opdrachtgevers en kopers. Conventionele begrippen over werk en inkomen zijn niet toereikend.

De Raad is tijdens de voorbereiding van dit advies bijgestaan door een ad hoc commissie onder leiding van Hans Esmeijer, gedeputeerde Cultuur van de provincie Gelderland. Vorig jaar heeft toenmalig minister Plasterk van het ministerie van OCW de HBO-raad gevraagd een sectorplan te ontwikkelen voor het kunstvakonderwijs. De HBO-raad heeft een externe commissie onder voorzitterschap van Robbert Dijkgraaf verzocht hierover te adviseren. Deze commissie is inmiddels op de hoogte van het advies van de Raad voor Cultuur en zal dit bij haar eigen advisering betrekken.

Het volledige advies is te lezen op www.cultuur.nl

http://www.cultuur.nl

http://www.cultuur.nl