Eerste Kamer der Staten Generaal

Wetsvoorstel Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen aangenomen en overig nieuws

27 april 2010

De Eerste Kamer heeft vandaag de wetsvoorstellen
* Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (32.290)
* Kleine wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (32.277)
* Verduidelijking en verbetering Wet investeren in jongeren (32.260)
* Aanpassing van EZ-instellingswetten aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (32.151)

zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Het wetsvoorstel

* Uitbreiding mogelijkheid benoeming tot leraar in het voortgezet onderwijs (32.270)

is zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.