Wageningen Universiteit en Researchcentrum

27 apr 2010

Onderdeel: Wageningen University
Nummer: P022

Certificering van bossen, zoals door FSC, draagt bij aan beter beheer van tropische bossen. Dit geldt zowel voor de economische, de sociale als de ecologische aspecten van bosbeheer. Dat blijkt uit een studie van 123 evaluatierapporten over het beheer van natuurlijke tropische bossen door Wageningen University.

Door de marktgerichte opzet van de Forest Stewardship Council (FSC)-keuring, die startte in 1993, en andere
boscertificeringsinstanties, kan een houtkapbedrijf voor het geoogste hout een hogere marktprijs vragen als het voldoet aan bepaalde sociaaleconomische beginselen en ecologische criteria.

Een interdisciplinair team onder leiding van Marielos Peña-Claros van Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, bekeek de 123 evaluatierapporten van gecertificeerde tropische natuurlijke bossen die door 119 particuliere en overheidsinstanties, zoals gemeenten, worden beheerd. De rapporten werden gescreend op de drie duurzaamheidscriteria: ecologisch, economisch en sociaal verantwoord beheer. De sociale problemen die zich voordoen, zoals arbeidsomstandigheden,vormen niet het leeuwendeel van de moeilijk haalbare criteria. Acht barrières (zoals veiligheid van bosarbeiders, het management plan en de behandeling van zeldzame soorten) maken 42% uit van alle in de rapporten genoemde problemen. De drie pijlers van duurzaamheid worden in gelijke mate genoemd, hoewel ze per land verschillend uitpakken.

Sinds 2003 is het gecertificeerde bosareaal sterk toegenomen (met ca. 250%), maar de onderzoekers benadrukken dat nog een sterke prikkel nodig is om het duurzaam beheerd bosareaal verder te vergroten. Zo dient er voor de inheemse bevolking die van het bos afhankelijk is, extra aandacht te zijn via bijvoorbeeld wetgeving of financiële steun.

De onderzoekers zien verbeteringen in de normen die tropisch bosbeheerders hanteren. Zo slinkt per beheerder het aantal verbeterpunten na enige jaren. Ook stijgt de kwaliteit van het beheer al voordat een beheerder een FSC-aanvraag doet. Geconstateerde problemen worden bijna steeds binnen vijf jaar opgelost.

De certificering verbetert ook de duurzaamheid op de lange termijn, omdat bosbeheerders een beter monitoringsysteem opzetten en nieuwe kennis implementeren, bijvoorbeeld over verhoogde productiviteit van het bos of de gevolgen van houtkap voor de variatie van het bos en de soortsamenstelling.

Eind 2008 was wereldwijd 10,9 miljoen hectare tropisch bos (ruim 2 1/2 maal Nederland) FSC gecertificeerd, veelal in Zuid-Amerika. Bolivia beheert daarvan het grootste deel (28%), gevolgd door Brazilië (16%), terwijl twintig andere landen de rest voor hun rekening nemen. Het grootste deel daarvan (74%) is natuurlijk bos. Deze bossen worden vooral gebruikt voor de commerciële productie van hout (76%). Inmiddels is er weer ruim 3 miljoen ha meer gecertificeerd, met name in Afrika.

Publieksuitgave
Marielos Peña-Claros, Stijn Blommerde & Frans Bongers (2009) Forest management certification in the tropics. An evaluation of its ecological, economical and social impact. 31 pp. ISBN 978-90-804345-4-7

Wetenschappelijk rapport
Marielos Peña-Claros, Stijn Blommerde & Frans Bongers (2009) Assessing the progress made: an evaluation of forest management certification in the tropics. Tropical Resource Management Papers 95, Wageningen University. 72 pp. ISBN978-90-8585-696-2. Zie
http://www.fem.wur.nl/UK/newsagenda/news/certification.htm