Ministerie van Defensie

Kamerbrief JSF Program Office over geluidsinformatie JSF

27 april 2010

Ondertekenaar: staatssecretaris van Defensie

Met de brief van 11 maart jl. (Kamerstuk 26 488, nr. 221) heb ik gereageerd op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie van 9 februari jl. (kenmerk 2010Z00899/2010D07199) om een reactie op de brief van de heren G. Veldman en G. Verf van 13 januari 2010. Het onderwerp van hun brief was de beantwoording op 7 januari 2010 van vragen van de vaste commissie voor Defensie over de geluidsbelasting van de JSF (Kamerstuk 26 488 nr. 211). In de brief van 11 maart heb ik gemeld dat de Amerikaanse overheid is verzocht om een toelichting op de F-35 geluidsinformatie in het Eglin Environmental Impact Statement (EIS-)rapport. Daaraan was behoefte omdat de geluidswaarde in dit EIS-rapport in Nederland tot discussie heeft geleid over de geluidswaarde in het NLR-rapport van 16 maart 2009 (Kamerstuk 26 488, nr. 153).

...

Een afschrift van deze brief zal ik de provincie Friesland toezenden, zodat de informatie kan worden betrokken bij de validatie van het NLR-rapport. Met de brief van 6 april jl. (Kamerstuk 26 488, nr. 230) is de Kamer gemeld dat nog met een instituut wordt overlegd over de opdracht en de planning van de validatie en dat, zodra de opdracht door het betrokken instituut is geaccepteerd, de Kamer nadere informatie ontvangt over de opdracht voor de validatie, de planning, de kosten en de financiering.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

drs. J.G. de Vries

Verwijzingen

* Kamerbrief JSF Program Office over geluidsinformatie JSF Zie het origineel


* Bijlage kamerbrief JSF Program Office over geluidsinformatie JSF * Kamerstuk | 27 april 2010 | pdf, 2 pagina's, 42 KB