Gemeente Helmond


Frisse tellers bij de verkiezingen

Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 9 juni zet gemeente Helmond frisse tellers in.

Deze tellers drie per stembureau gaan de leden van het stembureau helpen met het handmatig tellen van de stemmen na 21.00 uur. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit besluit genomen, nadat er bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart meerdere fouten aan het licht waren gekomen bij het tellen van de stemmen. Als gevolg hiervan vond destijds in Helmond een algehele hertelling plaats.

Processen verbaal aangepast

Naast het feit dat er frisse tellers worden aangesteld om de stemmen mee te tellen, heeft staatssecretaris Bijleveld van het ministerie van BZK toegezegd dat de processen verbaal worden aangepast. Bij de gemeenteraadsverkiezingen stonden op het proces verbaal de namen van de kandidaten en het in te vullen totale aantal stemmen te ver uit elkaar. Dit werkte fouten in de hand.

Frisse tellers

Om 21.00 uur, als de stembussen dicht gaan, worden de vier stembureauleden aangevuld met drie frisse tellers. Het voordeel van deze tellers is dat zij nog niet vanaf 7.30 uur in het stembureau hebben gezeten en daardoor frisser kunnen starten met het tellen van de stemmen. De extra tellers zijn studenten van het studentenuitzendbureau ASA.

Bekend met telproces

Gemeente Helmond en ASA proberen in overleg zoveel mogelijk studenten te laten tellen, die ook bij de algehele hertelling bij de gemeenteraadsverkiezingen geholpen hebben. Zij zijn hierdoor al bekend met het telproces en de manier van werken bij gemeente Helmond.

Geen verwijt

Het besluit om per stembureau drie frisse tellers aan te stellen, is geen verwijt naar de mensen die op 3 maart geteld hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen. Deze tellers zaten toen al sinds 7.30 uur op het stembureau. Dit in combinatie met het feit dat er handmatig geteld moest worden en dat de processen verbaal fouten in de hand werkten, leidde ertoe dat het telproces voor de stembureauleden een inspannende en tijdrovende aangelegenheid was, waarbij de mogelijkheid tot het maken van fouten aanwezig was.

Telwerkzaamheden beter verdeeld

Door het inzetten van extra frisse tellers kunnen de telwerkzaamheden beter met elkaar verdeeld worden en kan de voorzitter zich volledig bezighouden met het invullen van het proces verbaal.
* Lees meer over de frisse tellers bij de verkiezingen