Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie


Gezondheidscentra Koninklijke Luchtmacht sluiten met succes kwaliteitstraject NPCF af

27 april 2010

Vandaag wordt op Luchtmachtbasis Leeuwarden het laatste certificaat uitgereikt van het kwaliteitstraject `Gezondheidscentra Door Cliënten Bekeken' van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). De gezondheidscentra van de vliegbases hebben zich de afgelopen maanden aan de hand van het kwaliteitstraject ingespannen om de kwaliteit van de gezondheidszorg binnen de Koninklijke Luchtmacht verder te verbeteren.

In het kwaliteitstraject ligt de nadruk op het patiëntenperspectief: wat vindt de patiënt van de zorg die geleverd wordt? Hoe beoordeelt hij of zij de deskundigheid, informatievoorziening en toegankelijkheid van een zorgverlener? Aan de hand van een vragenlijst, groepsgesprekken met patiënten en workshops krijgen zorgverleners in kaart hoe patiënten hen waarderen en waar verbeterpunten liggen.

koninklijke luchtmacht ecb1

Een bijzondere locatie voor de uitreiking van het certificaat...

Verbeterpunten die op de verschillende bases aan de orde kwamen waren communicatie met patiënten, privacy aan de balie en informatie over openingstijden.

Marjolein de Booys, manager bij de NPCF: "De gezondheidscentra van de Koninklijke Luchtmacht hebben het traject met veel succes doorlopen. De medewerkers van de verschillende centra hebben laten zien zeer gemotiveerd te zijn om met de verbeterpunten aan de slag te gaan waardoor ze de zorg nog beter kunnen afstemmen op hun hele specifieke doelgroep. We zijn zeer tevreden dat het traject op deze vliegvelden en in de bijna 100 reguliere gezondheidscentra, leidt tot betere en meer patiëntgerichte zorg."