Senternovem

26-04-2010 |

Evaluatie toont aan: Ledlamp biedt goed alternatief in openbare verlichting

Ledlampen zijn goed toepasbaar in de openbare verlichting. Voorwaarde is dat er een goed lichtontwerp wordt toegepast. De sociale veiligheid blijft bij gebruik van led gewaarborgd en dankzij de energie-efficiënte lampen verdient de investering zichzelf op de langere termijn terug. Dit blijkt uit de evaluatie van meer dan 35 pilots en een aanvullende studie over ledverlichting, uitgevoerd door Agentschap NL in opdracht van VROM en in samenwerking met de VNG.

Tevreden gemeenten
De gemeenten Eindhoven, Breda, Assen en Tilburg zijn voorbeelden van gemeenten die zo tevreden zijn over het gebruik van leds, dat zij ledverlichting nu al op grote schaal gaan toepassen. Ook burgers zien de verbetering ten opzichte van de conventionele verlichting. Bovendien leidt het verschil in lichtniveau en kleur niet tot een minder gevoel van veiligheid op straat. De negatieve ervaringen van sommige gemeenten hebben veelal te maken met een slechte kwaliteit lampen of het gebrek aan een aangepast lichtontwerp.

Lampen steeds efficiënter
Ledverlichting in de openbare ruimte kan tien tot vijftien procent energiebesparing opleveren, met nog hogere uitschieters voor de meest efficiënte en strooilichtarme armaturen. Gezien de snelle ontwikkeling van ledlampen neemt het besparingspercentage de komende jaar toe. Doordat de aanschafkosten nog aan de hoge kant zijn, is het moeilijk om de investeringen snel terug te verdienen. Naarmate de ledverlichting zowel goedkoper als energie-efficiënter wordt, neemt deze terugverdientijd af.

Ledverlichting is op dit moment nog niet de meest energiezuinige vorm van openbare verlichting. De gele natriumlampen - die veel naast verkeerswegen gebruikt worden - zijn nog energiezuiniger. Deze zijn echter niet geschikt voor woonwijken; daar is led een goed alternatief voor (compact)fluorescentielampen.

Afweging maken
Beslissers bij gemeenten blijken positief te zijn over led, maar in de praktijk terughoudend door hun twijfels over de investeringsruimte en technische en economische voordelen. "Het is voor een gemeente nu nog best lastig om een goede vergelijking te maken tussen led- en conventionele verlichting", zegt Boudewijn Huenges Wajer van Agentschap NL. "De kwaliteit van het aanbod is erg verschillend en technische specificaties worden nog niet altijd eenduidig gecommuniceerd door leveranciers." Duidelijke informatie vooraf, voldoende aandacht voor het lichtontwerp, en een grondige evaluatie achteraf zijn daarom noodzakelijk voor een geslaagd project.

Meer informatie
Meer informatie over het onderzoek, waaronder formats voor pilotevaluatie, is te vinden op de pagina Ledpilots. Het complete rapport of alleen de samenvatting kan worden gedownload via Publicaties: Eindrapportage LED oplossingen voor openbare verlichting.
Bekijk het persbericht.

Meer informatie

Ledpilots
Eindrapportage LED oplossingen voor openbare verlichting Goede ervaringen met gebruik van led in openbare verlichting Wijzigingsdatum |

26-04-2010