Senternovem

27-04-2010 |

Onderzoek naar mesopisch zien: energie besparen in de schemering

Verschillende kleuren licht hebben verschillende effecten op het menselijk oog. Zo is een wat koelere kleur - blauwig licht - ideaal om in het schemerdonker dingen op te merken die zich buiten het centrale blikveld bevinden. Ledlampen die koeler licht uitstralen hoeven daarvoor minder energie te verbruiken dan voor warme kleuren. "Met name op secundaire wegen en in parken biedt dat volop mogelijkheden voor energie-efficiënte verlichting zonder dat de veiligheid afneemt."

Mesopisch zien OVL Dat beweert Johan Alferdinck, onderzoeker bij TNO. In opdracht van het ministerie van VROM doet TNO onderzoek naar de effecten van verschillende lichtkleuren op zichtvermogen en veiligheid in het schemerdonker. Drijfveer achter dit onderzoek naar 'in het schemer zien' - zogenaamd mesopisch zien - is energiebesparing.

Blikveld
"Het staat inmiddels vast dat verschillende kleuren licht verschillende effecten hebben op diverse gebieden van het blikveld", vertelt Alferdinck. "Zo valt beweging aan de rand van het blikveld goed op in blauwig licht, maar beweging in het centrum juist minder. Ik verwacht daarom niet dat de koele ledverlichting op snelwegen wordt toegepast. Daar moet je vooral recht voor je goed kunnen waarnemen. Maar in parken en woonwijken of op kleinere wegen is het voor het gevoel van veiligheid juist prettig als je goed ziet wat er om je heen gebeurt."

Lichthinder
Ledverlichting biedt, in tegenstelling tot conventionele openbare verlichting, uitstekende mogelijkheden om de lichtkleur - en daarmee de lichtsterkte en het energieverbruik - aan te passen. Mogelijk heeft de blauwe kleur een andere invloed op de lichthinder in natuurgebieden dan de conventionele lichtkleuren. Daarnaast is het de vraag of een goede gezichtherkenning mogelijk is met nieuwe lichtkleuren. Dit is belangrijk in verblijfsgebieden met voetgangers en fietsers. "Maar dat zijn we nog aan het onderzoeken", aldus Alferdinck. Het onderzoek is naar alle waarschijnlijkheid na de zomer afgerond. In nauwe samenwerking met de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) zullen de resultaten aan het ministerie van VROM worden aangeboden.

Meer informatie
Nadere informatie over het onderzoek naar mesopisch zien kunt u vinden in een korte projectbeschrijving onderzoek naar mesopisch zien op de websites van Agentschap NL en van NSVV.

Downloads

Onderzoek naar mesopisch zien
Wijzigingsdatum |

27-04-2010