Senternovem

27-04-2010 |

43 indieningen proefprojectvoorstellen voor IKS

Op 19 april j.l. is de tender proefprojecten binnen het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (IKS) gesloten. De proefprojecten dienen als input voor een kennis- en leertraject over klimaatneutraliteit met als doel door het opdoen van kennis en het uitdragen daarvan zicht te krijgen op de benodigde proces- en systeeminnovaties bij het implementeren van klimaatneutrale gebiedsgerichte plannen.

In deze tweede fase zijn 43 projectvoorstellen ontvangen. Deze kwamen uit alle provincies. Noord-Holland en Gelderland spanden de kroon met respectievelijk 9 en 8 indieningen. Relatief veel projecten richten zich op de vorming van een lokaal duurzaam energiebedrijf.

In de komende tijd worden alle projectvoorstellen beoordeeld. Dat gebeurt in twee rondes. Half juni worden de uitslagen van de beoordelingen voorgelegd aan een commissie. Op advies van die commissie zal de minister van VROM een aantal gemeenten uitnodigen hun projectvoorstellen om te vormen tot een subsidieaanvraag. In het najaar zal bekend worden welke van deze gemeenten een bijdrage uit het IKS zullen ontvangen. Totaal is 5 miljoen euro beschikbaar.

Meer informatie

Klimaatneutrale steden
Wijzigingsdatum |

27-04-2010