Gemeente Edam-Volendam

Woonwensenonderzoek De Broeckgouw

water Broeckgouw De gemeente Edam-Volendam voert periodiek een woonwensenenquête uit om het woningbouwprogramma zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de woonbehoefte van de woningzoekenden. Na de succesvolle verkoop van de woningen in fase 1A is eind 2009 aan alle ingeschreven woningzoekenden voor de tweede keer een woonwensenenquête toegestuurd. De respons was hoog en is geanalyseerd in een geactualiseerde woonwensenrapportage.

starterswoningen

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er grote behoefte is aan starterswoningen. Tevens is gebleken dat er een significante vraag is naar woningen in het duurdere segment. Zo'n 30 % van de respondenten geeft aan interesse te hebben voor een woning uit het dure segment. Derhalve zal er sprake zijn van een gevarieerd aanbod van woningen in fase 2 van De Broeckgouw. De starterswoningen vormen daarbij een aanzienlijk deel van het woningbouwprogramma.

In juli 2010 zal tijdens een informatiebijeenkomst nadere informatie over de woningen in fase 2 worden verstrekt, inclusief de richtprijzen.