Provincie Flevoland

Landelijk gebied: `Iedere euro optimaal inzetten'

Publicatiedatum: 27 april 2010

De provincie Flevoland maakt het landelijk gebied leefbaarder en heeft daar met het rijk en diverse andere partijen afspraken over gemaakt. Die afspraken staan in het provinciaal Meerjarenprogramma (p-MJP). Gedeputeerde Anne Bliek: `Het p-MJP combineert ons provinciale beleid voor het landelijk gebied met de nationale en Europese doelstellingen én die van de gebiedspartners. Als je dat slim doet, ontstaan er veel kansen voor de ontwikkeling van het landelijk gebied en wordt iedere euro optimaal ingezet. Met als resultaat projecten die draagvlak hebben bij alle partijen.'

De provincie brengt partijen bij elkaar en werkt actief mee. Ook waakt zij over het budget. Daar zit ook Europees en Rijksgeld bij. Allemaal om Flevoland nog mooier en leefbaarder te maken. Het p-MJP-geld gaat zowel naar grote als kleine projecten. Denk bij `groot' aan het OostvaardersWold (veel geld voor de inrichting van dat natuurgebied) en bij `klein' aan projecten waarbij mensen lokaal faciliteiten op poten zetten om hun dorpsgemeenschap extra kwaliteit geven. Enkele voorbeelden:

* Het `bloeiende' Laakse strand
Bij Zeewolde ligt het Laakse strand. Waar voorheen het randmeer niet meer te zien was en zwerfvuil zwierf, gaat het strand nu `bloeien'! Om het gebied in één keer grondig te kunnen `revitaliseren', is een p-MJP aanvraag ingediend. Met succes!


* Eten in hogere sferen
De Poldertoren, de voormalige watertoren in het centrum van Emmeloord, is vijftig jaar na de bouw opnieuw in gebruik genomen. Met dank aan het pMJP! In de 65 meter hoge toren zetelt nu de VVV, is een expositieruimte van het Nieuwland Erfgoed Centrum gevestigd en zijn vergaderruimten ingericht. Ook het met een Michelinster bekroonde restaurant Sonoy van Paul van Staveren is er te bezoeken.


* Boerenerven in het groen
Maar liefst vierhonderd Flevolandse boerenerven gaan er weer uitzien zoals het oorspronkelijk bedoeld is: verscholen in het groen. Ze worden namelijk omsingeld door bomen en struiken die in het Flevolandse landschap thuishoren. Landschapsbeheer Flevoland deed de p-MJP aanvraag.


* Van Flevolandse bodem
Op de goede grond van Flevoland groeien prachtige biologische producten. Die worden echter vaak buiten Flevoland verkocht. Dat kan ook anders, dacht het Centrum Biologische Landbouw. En zo zag het project Van Flevolandse Bodem het levenslicht.