Gemeente Eijsden

Onderzoek Veiligheid woning

Inwoners van de gemeente Eijsden zijn telefonisch benaderd door een commercieel bedrijf dat mensen in staat stelt mee te doen aan een onderzoek naar de veiligheid van de woning.

Dit zou een onderzoek zijn in samenwerking met de gemeente.

Het gemeentebestuur hecht eraan te laten weten dat zij niet betrokken is bij een dergelijk onderzoek met een commercieel bedrijf. Het enige onderzoek waar de gemeente aan bijdraagt is een onderzoek in samenwerking met de politie in het kader van Keurmerk Veilig Wonen.

Over deze actie `Beveilig uw woning' heeft u kunnen lezen in de Etalage van 7 april jl. Inwoners van de geselecteerde huizen in de kern van oud Eijsden hebben hierover een brief ontvangen van de gemeente en de politie.

Medewerkers die voor deze actie, en voor alle andere acties waarbij de gemeente is betrokken, bij u aanbellen, kunnen zich altijd legitimeren door middel van een speciaal, door de gemeente uitgegeven pasje.

Wees behoedzaam als u ingaat op dergelijke verzoeken.