D66

dinsdag 27 april 2010

EU-begroting niet in lijn met EU 2020

"Het lijkt erop dat de Commissie met de begroting voor 2011 vooralsnog geen radicale koerswijziging inzet". Dit zegt Gerben Jan Gerbrandy in een eerste reactie op de presentatie van de EU-begroting voor 2011.

Gerbrandy vindt het een gemiste kans dat het landbouwbudget gelijk blijft. "De Commissie had nu juist een signaal kunnen afgeven en geld uit de landbouwbegroting kunnen inzetten voor de speerpunten van het EU-beleid, innovatie en duurzaamheid".

De sociaal-liberaal is wel positief over de aandacht voor het jongerenbeleid omdat dit ook een van de prioriteiten van de ambitieuze EU 2020 agenda is.

Naast landbouw zijn de fondsen voor minder ontwikkelde regio´s de grootste posten op de begroting van de EU. Het is nog onduidelijk waar de steun voor de armere gebieden naar toe gaat. "Ik ga nogmaals benadrukken dat het geoormerkte geld in innovatieve projecten gestoken moet worden, zoals we hebben afgesproken. Investeren in innovatie is de garantie voor de toekomst en niet de oude industrie."

Het Europees Parlement en de lidstaten moeten de EU-begroting nog goedkeuren. Voor 2011 bedraagt de begroting in totaal 139 miljard euro.