Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Ministerie van VROM

Alle informatie over milieu op De Schakeldag

02-04-2010

Op De Schakeldag wordt alle informatie over milieuonderwerpen op maat aangeboden. De dag is bedoeld voor ambtenaren en wordt op dinsdag 27 april in het Beatrixgebouw te Utrecht gehouden.

De Schakeldag maakt het mogelijk om in één dag informatie te verzamelen over tientallen milieuonderwerpen. Maar ook om in contact te komen met collega's van andere instanties en om discussies te voeren met beleidsmedewerkers van het ministerie van VROM.

Uitsluitend

De bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor milieuvergunningverleners, milieuhandhavers, beleidsmedewerkers en medewerkers ruimtelijke ordening van gemeenten, provincies, waterschappen en milieudiensten. Adviesbureaus en bedrijfsleven vallen buiten de doelgroep.

Eigen wens

Het programma van de Schakeldag bestaat uit vier rondes van een uur. U kunt naar eigen wens uw dagprogramma samenstellen. Ga voor een volledig overzicht van de sessies naar het programmaschema. Je kunt je inschrijven via een speciaal formulier.

Aanwezig

Op De Schakeldag zijn de volgende organisaties aanwezig: Infomil, Bodem+, Afval, Mobiliteit & Ruimte, NL Energie en Klimaat en Agentschap NL

Datum
Dinsdag 27 april

Tijd
Vanaf 08.30 tot 16.45 uur

Programma
Schema

Locatie
Beatrixgebouw te Utrecht

Inschrijven
Via dit formulier

Kosten
150 euro

De Schakeldag