Gemeente IJsselstein


Vrijheidsfestival voor scholieren op 27 april

Op 27 april organiseren de IJsselsteinse scholen voor de tweede keer een Vrijheidsfestival in het Fulcotheater. Burgemeester Patrick van den Brink spreekt, leerlingen treden op, Warchild en Vluchtelingenwerk doen mee. De presentatie is in handen van Lucien van Geffen. (Hij is landelijk bekend als hoofdrolspeler in de jeugdserie en film "het huis Anubis" en is af en toe presentator bij Nickelodeon) Er is ook een expositie over herdenkingsmonumenten in het stadhuis met werkstukken van IJsselsteinse schoolkinderen.

Vrijheid is bijzonder
De leerkrachten van de IJsselsteinse scholen vinden het erg belangrijk dat hun leerlingen zich bewust zijn van de vrijheid waarin wij in Nederland kunnen leven. Wij zijn gewend aan leven in een situatie zonder oorlog, zonder grote dreiging, zonder het risico om opgepakt te worden voor het hebben van een kritische mening. Wij kunnen en mogen veel in ons land. Deze situatie is 65 jaar na de Tweede Wereldoorlog bijna een vanzelfsprekendheid. Veel jongeren realiseren zich niet meer hoe bijzonder dat is. Zij zijn zich er niet meer van bewust dat de mate van vrijheid die wij in Nederland genieten, eerder uitzondering dan regel is in de wereld. Ze zijn zich er ook niet écht van bewust, dat het belangrijk is om die vrijheid actief te koesteren en bewaken. Bewust is gekozen om het festival te organiseren voorafgaand aan de Dodenherdenking op 4 mei.

Patrick van den Brink, burgemeester: "Dit inspirerende festival draagt zeker bij aan de vorming van de IJsselsteinse jeugd tot verantwoordelijke inwoners, tot ambassadeurs van de vrijheid. Ik ben er trots op dat in onze stad dit fantastische Vrijheidsfestival wordt georganiseerd."

Festival voor en door kinderen
Het festival is een evenement dat wordt gerealiseerd voor, maar vooral ook door kinderen. Kinderen zorgen voor bijdragen in de vorm van muziek, dans, toneel en kunst. Onder begeleiding van IJsselsteiners Martijn Bakker(muziek ), Dominique Dolstra (Danschool Jos Dolstra) en Christa van Dopperen/Connie Diederik(theatermakers) worden "optredens" voorbereid en uitgevoerd. Kunst Centraal uit Bunnik (Sandra de Vries/Jos Bol) draagt zorg voor een scholenproject over herdenkingsmonumenten waarvan de resultaten voor en na het festival in een tentoonstelling in het stadhuis te zien zullen zijn.

Voorstellingen
Het Vrijheidsfestival bestaat uit in twee dezelfde voorstellingen op dinsdag 27 april 2010 in het Fulcotheater te IJsselstein. (één keer 's ochtends en één keer 's middags) Alle leerlingen van de groepen 8 van de IJsselsteinse basisscholen en de leerlingen van de brugklassen van het Cals College IJsselstein zullen één van beide voorstellingen van het festival bijwonen.

Expositie
De werkstukken van het kunstproject over herdenkingsmonumenten zijn in het stadhuis te zien vanaf 15 april. Om 15.30 uur opent de burgemeester de tentoonstelling. De kinderen die de kunstwerken hebben gemaakt zijn ook aanwezig.

Initiatiefnemers
Het jaarlijkse Vrijheidsfestival IJsselstein voor kinderen is een initiatief van Christiaan Bekker (directeur RKBS de Opstap) en Martijn Bakker (clusterdirecteur OBS de Tandem en OBS de Touwladder) namens het Directieberaad Basisscholen IJsselstein in samenwerking met Angela Zandvliet (schoolleider) van het Cals College IJsselstein.