Ingezonden persbericht---


-----------------------
14 april 2010

Oratie hoogleraar Maritieme archeologie André van Holk

Lelystad - In 2008 is bij de Rijksuniversiteit Groningen de eerste leerstoel Maritieme archeologie in Nederland door de provincie Flevoland en gemeente Lelystad ingesteld. André van Holk is benoemd tot hoogleraar Maritieme archeologie. Op 27 april houdt hij zijn oratie bij de universiteit.

De leeropdracht omvat het Noordwest-Europese kustgebied, binnenvaart en kustvaart van prehistorie tot heden, met een accent op de (post)middeleeuwse periode in het Zuiderzeegebied en Flevoland in het bijzonder. De titel van de oratie is 'Schepen als schakels. Verbondenheid in ruimte en tijd'.

Vanaf de Middeleeuwen fungeerde het Almere en later de Zuiderzee als een gigantisch verkeersplein. De binnenvaart op deze binnenzee vormde de motor voor de economische ontwikkeling van de Republiek, die uiteindelijk heeft geleid tot de ongekende welvaart in de Gouden Eeuw. De provincie Flevoland, met 480 vindplaatsen van scheepswrakken vormt de sleutel tot het begrijpen van deze ontwikkeling. Voorbeelden vormen het unieke systeem van beurtvaartverbindingen en het intensieve bulktransport van turf over de Zuiderzee, dat zonder inzet van schepen niet mogelijk zou zijn geweest.

Op 24 november 2006 hebben de provincie Flevoland, de gemeente Lelystad, de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Nieuw Land, een samenwerkingsovereenkomst getekend om het maritiem archeologisch universitair onderwijs en onderzoek te versterken. Deze overeenkomst beoogde de instelling van een Flevoland-leerstoel Maritieme Archeologie aan de RuG, de aanstelling van een bijzonder hoogleraar bij Nieuw Land, en het verzorgen van onderwijs en de organisatie van een jaarlijkse internationale veldschool voor maritieme archeologie in Flevoland.

Het onderwijs in de maritieme archeologie aan de RuG omvat een twee-jarige Research Master. Belangrijk onderdeel van het onderwijs is de International Fieldschool for Maritime Archaeology Flevoland (IFMAF), een jaarlijks terugkerende veldschool, waarbij studenten de mogelijkheid wordt geboden deel te nemen aan de opgraving van een scheepswrak. Andere doelen van de IFMAF zijn vergroting van het publieksbereik van de scheepsarcheologie en behoud van het maritiem erfgoed. De IFMAF is een samenwerkingsverband tussen de provincie Flevoland, Nieuw Land, Rijksuniversiteit Groningen, de gemeente Lelystad en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Kijk voor meer informatie over Nieuw Land op onze website www.nieuwlanderfgoed.nl. Nieuw Land is onderdeel van Batavia, kijk voor de volledige agenda en activiteiten op www.batavia.nl.