Gemeente Leudal


Nieuws

Portefeuilles college Leudal

In het artikeltje waarin vorige week de portefeuilles van de nieuwe wethouders bekend gemaakt zijn, is een gedeelte van de tekst weggevallen bij wethouder Janssen.

Voor de goede orde maken we de inhoud van zijn portefeuille nogmaals bekend.

- de heer M.P.J. Janssen (3e locoburgemeester): openbare ruimte, milieu en werk & inkomen

Voor een gedetailleerde uitwerking van alle portefeuilles kunt u terecht op www.leudal.nl onder het tabblad Bestuur en organisatie > College van B&W > Samenstelling College van B&W.