Gemeente Spijkenisse


Alle kinderen in Spijkenisse doen mee

27 april 2010

Geld

Ouders met een minimum inkomen kunnen een bedrag van de gemeente Spijkenisse krijgen om hun kinderen te laten sporten of mee te laten doen aan culturele activiteiten.

Dankzij deze regeling kunnen deze kinderen meedoen aan leuke activiteiten, waarvoor anders geen geld is. De `Bijdrage sport en cultuur minima' is speciaal bedoeld voor kinderen van drie tot en met zeventien jaar. De bijdrage is dit jaar 200 euro voor kinderen van 3 tot en met 11 jaar. Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar is de bijdrage 250 euro.

De bijdrage geldt voor alle sporten en culturele activiteiten waaraan kinderen buitenshuis of in georganiseerd verband kunnen meedoen. Het kan gaan om voetballen, dammen of schaatsen, maar ook muziek, toneel, dans, tekenen of creatieve bezigheden die op school of bij de wijkvereniging worden georganiseerd. Ook de spullen die hiervoor nodig zijn mogen uit de bijdrage worden betaald. Ouders hoeven in de meeste gevallen de kosten ook niet voor te schieten, omdat ze de gemeente kunnen vragen de kosten rechtstreeks aan de sportvereniging of culturele organisatie te betalen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de contributie en materialen die bij de clubs verkocht worden.

De `Bijdrage sport en cultuur minima' is speciaal bedoeld voor kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 120% van het wettelijk minimumloon. Voor alleenstaande ouders is dit netto 1.332,82 euro en voor echtparen of samenwonende ouders is dat netto 1.480,91 euro per maand. Deze bedragen zijn zonder vakantietoeslag.

Bijdrage aanvragen
Het aanvraagformulier en een folder zijn verkrijgbaar in het Stadhuis (Raadhuislaan 106) en op het Werk- en Zorgplein (Uitstraat 8 - 18) in Spijkenisse. Ook via het Digitaal Loket op www.spijkenisse.nl kunt u het aanvraagformulier downloaden of online invullen en verzenden. Als u hulp wilt bij het invullen van het aanvraagformulier, kunt u terecht bij de Stimosformulierenbrigade op het Werk & Zorgplein. Deze hulp kost niets.