Lichte omzetstijging voor BDO Nederland in 2009

27/04/2010 08:55

BDO Holding BV

Lichte omzetstijging voor BDO Nederland in 2009

2010: investeren in talentontwikkeling

BDO Accountants en Adviseurs presenteerde vandaag haar jaarcijfers over het boekjaar 2009. De omzet steeg met 1,8 procent, van 211,9 miljoen euro in 2008 naar 215,7 miljoen euro in 2009. Binnen de line of service Audit & Assurance steeg de omzet met 3,9 miljoen euro naar 59,3 miljoen euro in 2009. De omzet van Accountancy & Bedrijfsadvies daalde van 83,3 miljoen euro in 2008 naar 83,2 miljoen euro in 2009. Bij Belastingadvies nam de omzet toe met 4,4 procent naar 57,3 miljoen euro. De Consultancy-omzet daalde met 13,5 procent naar 15,9 miljoen euro.

De lichte omzetstijging in 2009 toont volgens BDO-bestuursvoorzitter Reinder Brummelman de veerkracht van de organisatie. "2009 was zeker geen gemakkelijk jaar voor onze organisatie. We hebben echter vastgehouden aan onze strategische focus op klantgerichtheid en innovatie. Dit zorgde ervoor dat we verzekerd bleven van het vertrouwen van onze klanten", aldus Brummelman.

BDO concludeert dat de economische neergang leidt tot veranderde prioriteiten van klanten, die in het afgelopen jaar geneigd waren zich te richten op kostenbesparing in plaats van op groei. Met name de consultancy-discipline heeft sterk te lijden gehad onder de gevolgen van de recessie. BDO investeerde in 2009 in het op peil houden van de kwaliteit van de dienstverlening, ondanks de economische omstandigheden. Reinder Brummelman: "Net als onze klanten zijn we niet immuun voor de marktomstandigheden. Het streven naar kostenbewustzijn in combinatie met de wens tot behoud van kwaliteit heeft geresulteerd in het aanscherpen van de bedrijfsvoering en het doorvoeren van een aantal kostenbesparingen. Ook hebben we bij de prioriteitsstelling ten aanzien van onze investeringsplannen voorrang gegeven aan de op dienstverlening gerichte projecten. Daarnaast hebben we maatregelen genomen om de loonsom niet uit de pas te laten lopen met de conjunctuur."

Personeelsbestand constant

Het aantal medewerkers bleef in 2009 vrijwel gelijk aan het aantal in 2008. Afgelopen jaar bedroeg het aantal medewerkers inclusief partners 2.089, waarvan 1.141 mannen en 948 vrouwen.

2009: doorvoeren van innovaties

BDO voerde het afgelopen jaar, in lijn met haar groeiambitie, een aantal belangrijke vaktechnische innovaties en organisatorische veranderingen door. Op internationaal niveau kreeg dit gestalte door de invoering van de wereldwijde merknaam 'BDO' en een nieuwe wereldwijde huisstijl. Het gebruik van de 'single global trading name' is gericht op de versterking van het internationale netwerk en doet recht aan de positie van BDO als een van de leidende wereldwijde netwerken met een onderscheidende reputatie.

In oktober 2009 lanceerde BDO een nieuw bedieningsconcept voor de MKB-ondernemer: 'BDO Direct'. Deze innovatieve dienstverlening stelt de ondernemer een pakket aan diensten beschikbaar waarmee hij of zij de volledige administratieve lasten uit handen kan geven. Inmiddels maakt een groeiend aantal ondernemers gebruik van BDO Direct. Daarnaast werkt BDO voor al haar MKB-klanten aan een nog snellere, efficiëntere en klantgerichtere dienstverlening door de verdere uitbouw van het digitale kantoor 'Mijn BDO'.

Uitbreiding door overname

Het lokale ondernemerschap van BDO werd in het Noorden en Oosten van het land versterkt dankzij de overname van de Ernst & Young-kantoren in Emmen en Hengelo. Brummelman: 'De partners en medewerkers zijn snel deel geworden van ons team en zijn vol enthousiasme in de voor hen nieuwe organisatie aan de slag gegaan.'

2010: investeren in talentontwikkeling

BDO ziet in de ontwikkeling van mensen de belangrijkste voorwaarde voor groei van de organisatie. BDO blijft daarom in 2010 investeren in mensen met een nieuw programma dat de ontwikkeling van individuele talenten en de realisatie van de BDO-strategie ondersteunt en met elkaar verbindt. Brummelman tot slot: "Alles overziend kijken we terug op een economisch moeilijk, maar in vele opzichten positief jaar. BDO bleek in staat om flexibel op de crisis te reageren. Dankzij het vertrouwen en de loyaliteit van onze klanten, de inzet en trouwe steun van al onze medewerkers en de gedrevenheid van onze partners tonen wij de veerkracht om deze tijden van economische neergang gezond door te komen. Onze strategische prioriteiten, klantgerichtheid en innovatie, helpen ons tijdens de economische neergang en zullen dat naar onze stellige verwachting ook doen in de nabije toekomst."

http://www.bdojaarverslag.nl