Meerderheid AEX bedrijven rapporteert over vrouwen in de top

Amsterdam, 27 april 2010 - Uit onderzoek van communicatieadviesbureau Citigate First Financial blijkt dat steeds meer AEX bedrijven het onderwerp 'vrouwen in managementposities' behandelen in de jaarverslaggeving. Daarnaast heeft over het afgelopen jaar de Nederlandse Corporate Governance Code als stimulans gewerkt op de rapportage over de zetelverdeling tussen mannen en vrouwen binnen de Raad van Commissarissen.

§ Uit het onderzoek blijkt dat 72% van de bedrijven met een notering aan de AEX een duidelijk beleid hebben omtrent diversiteit en vrouwen binnen het bedrijf. Hier is een duidelijke toename te zien ten opzichte van de verslaggeving over 2008. Van de bedrijven met een Midcap-notering, neemt slechts 36% het diversiteitsbeleid op in het jaarverslag.

§ Een meerderheid van de onderzochte AEX-bedrijven (68%) publiceert in de jaarverslaggeving concrete cijfers over het huidige aantal vrouwen in management functies en de doelstellingen om dit aantal te vergroten in de komende jaren. De Midcap-bedrijven blijven ook hier iets achter op de AEX bedrijven; hier geldt dit voor 40% van de bedrijven.

§ Best practice bepaling III.3.1 van de Nederlandse Corporate Governance Code op het gebied van diversiteit, die richtlijnen voor een evenwichtige zetelverdeling tussen mannen en vrouwen binnen de Raad van Commissarissen bevat, heeft ertoe geleid dat een meerderheid van de AEX en Midcap bedrijven in 2009 over de samenstelling van de Raad van Commissarissen rapporteert.

Het onderwerp 'vrouwen in managementposities' speelt een duidelijke rol in de jaarverslaggeving van AEX-bedrijven. Dit komt terug in de hoeveelheid initiatieven op het gebied van netwerken (bijvoorbeeld het DSM Women's Network, TNT Link en het Women With Ambition netwerk van AkzoNobel) en speciale programma's voor vrouwen (bijvoorbeeld het Female Empowerment Program van BAM en het Global Leadership Programme van ING) . Onder Midcap-bedrijven speelt het onderwerp een minder grote rol. Bij een minderheid van deze bedrijven staat het echter wel hoog op de agenda (een voorbeeld hiervan is het vrouwennetwerk La Heijmans van Heijmans).

Dit jaarlijkse onderzoek is door Citigate opgezet om de groeiende aandacht voor vrouwen en diversiteit in de nationale jaarverslaggeving te monitoren. Dit onderzoek is uitgevoerd aansluitend op het Rapport Monitoring Talent 2009 door de Commissie Monitoring Talent naar de Top. Het eerste exemplaar van het Rapport Monitoring Talent 2009 wordt vandaag aan H.K.H. Prinses Máxima uitgereikt op het binnenhof in Den Haag.


---