Ingezonden persbericht


Meedenkende bewoners gezocht!

Wooncompagnie peilt mening van

huurders via digitaal klantenpanel

Huurders van Wooncompagnie kunnen binnenkort meepraten over alles wat te maken heeft met hun woning en de woonomgeving. De woningcorporatie is daartoe bezig met het opzetten van een digitaal klantenpanel. Via dat panel wordt, door middel van korte enquêtes, de mening van huurders gepeild. Álle huurders mogen zich aanmelden om aan het klantenpanel deel te nemen. Wooncompagnie hoopt op deze manier nog beter te kunnen inspelen op de wensen en behoeften van de bewoners.

Bij Wooncompagnie staat de huurder centraal. De woningcorporatie wil een optimaal woonklimaat realiseren voor de inwoners van het werkgebied. Om dat te bereiken is het van belang te weten wat er leeft onder huurders. Een digitaal klantenpanel is volgens Wooncompagnie dé manier om de mening van bewoners te peilen en hun wensen in kaart te brengen.

Drie korte enquêtes per jaar
Huurders die deel uitmaken van het panel krijgen maximaal drie korte enquêtes per jaar gepresenteerd. Deze enquêtes kunnen onder meer te maken hebben met voorzieningen in de buurt, woonwensen voor jongeren of senioren en de leefbaarheid in de wijk. Maar er kunnen ook vragen worden gesteld over de behoefte aan dure huurwoningen, de invulling van bouwplannen en de dienstverlening van Wooncompagnie.

Iedereen mag meepraten
Om een goed beeld te krijgen van wat bewoners willen, is het belangrijk dat het panel zo omvangrijk en divers mogelijk is. Wooncompagnie streeft naar een panel van minimaal driehonderd leden uit verschillende doelgroepen: een mix van mannen en vrouwen, jongeren en ouderen en bewoners uit de verschillende regio's. De woningcorporatie heeft het digitale klantenpanel inmiddels op laten bouwen en hoopt vanaf juli de eerste enquête bij de panelleden te lanceren. De informatie die de enquêtes opleveren, zal worden teruggekoppeld aan de panelleden en de overige huurders.

Aanmelden via kaart of internet
Alle huurders hebben een kaart in de bus gehad waarmee ze zich kunnen aanmelden voor deelname aan het klantenpanel. Aanmelden kan ook via internet: www.wooncompagnie.nl/klantenpanel. De gegevens die uit de enquêtes naar voren komen, worden uitsluitend gebruikt voor het klantenonderzoek en niet aan derden vertrekt.