Gemeente Nijmegen

persbericht

27 april 2010

Omgeving station Lent nieuw knooppunt voor auto, fiets en OV

Om de A325 / Prins Mauritssingel in Nijmegen-Noord aan te sluiten op de nieuwe stadsbrug, komt er bij Lent een 55 meter brede doorgang in de spoordijk. Het huidige NS-station Lent schuift zo'n 200 meter naar het zuiden op. Dit maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van het stationsgebied Lent, waarvoor de gemeente Nijmegen en ProRail een samenwerking aangaan. Ook wordt onderzocht of voor fietsverkeer dat de Graaf Alardsingel kruist, een tunnel kan worden aangelegd.

De huidige smalle doorsnijding van de spoordijk bij Lent, moet in 2013 verbreed zijn om het autoverkeer van de Prins Mauritssingel naar de nieuwe stadsbrug te leiden. Rond die periode moet ook het station Lent verplaatst zijn. Bij het station komt eveneens een oost-westverbinding van de oude kern van Lent naar het nieuwe centrumgebied Citadel.

Gemeente Nijmegen en ProRail hebben begin 2010 een samenwerking opgestart om het station te verplaatsen en de doorgangen onder het spoor te realiseren. Burgemeester en wethouders hebben nu het programma en de voorwaarden vastgesteld voor de nieuwe inrichting van het stationsgebied en de aanleg van nieuwe infrastructuur.

Voor de verbinding van de Prins Mauritssingel met de Graaf Alardsingel stelt het college van B&W een T-splitsing voor. Eerder sprak de gemeenteraad een voorkeur uit voor een rotonde, mits dat financieel haalbaar is. Omdat voor een rotonde een veel grotere doorgang onder het spoor nodig is, zou dit 8 miljoen euro aan extra kosten met zich meebrengen. Aangezien een T-splitsing met verkeerslichten verkeerskundig een goede oplossing is, krijgt deze nu de voorkeur.

Bij het station Lent komen veel belangrijke fietsroutes van Nijmegen-Noord samen. De (snel)fietsroutes uit het noorden sluiten hier aan op de (verlengde) Snelbinder, richting het Nijmeegse centrum. Fietsers moeten op die route de Graaf Alardsingel kruisen. Om de veiligheid en het fietsgemak te bevorderen onderzoekt de gemeente een fietstunnel onder de Graaf Alardsingel.

ProRail en de gemeente streven ernaar om na de zomervakantie een overeenkomst te sluiten voor de realisering van het project 'Knoop Lent'. De verplaatsing van het station en de realisering van de doorgangen onder het spoor dienen in 2013 gereed te zijn. De aanleg van de Graaf Alardsingel start eind 2010.