THK group

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TKH


* Dividend over het boekjaar 2009 vastgesteld op EUR 0,50 per (certificaatvan) gewoon aandeel.

* Herbenoemingen Raad van Commissarissen.

De Algemene Vergadering heeft hedenmiddag, 27 april 2010, het dividend over het boekjaar 2009 vastgesteld op EUR 0,50 per (certificaat van) gewoon aandeel vannominaal EUR 0,25. Het dividend kan, naar keuze van de aandeel- resp.certificaathouders, geheel in contanten worden uitgekeerd dan wel in (certificaten van) aandelen. De vaststelling van het dividend in aandelen zal plaatsvinden ééndag na afloop van de keuze periode op basis van de gemiddelde koers van het aandeel gedurende de laatste vijf beursdagen van die keuze periode welke op17 mei 2010 eindigt. De betaalbaarstelling van het dividend, contant dan wel in aandelen, vindt plaats op 25 mei 2010.

Tevens heeft de Algemene Vergadering mevrouw ir. M.E. van Lier Lels en de heer P. Morley M.Sc. herbenoemd in de Raad van Commissarissen.

Haaksbergen, 27 april 2010

Raad van Bestuur

Voor nadere informatie: J.M.A. (Alexander) van der Lof MBA,voorzitter Raad van Bestuur

tel. (053) 5732903

Internetsite: www.tkhgroup.com

Agenda

6 mei 2010 - Trading update Q1 2010

25 augustus 2010 - Publicatie halfjaarcijfers 2010

11 november 2010 - Trading update Q3 2010

Profiel

Technologiebedrijf TKH Group NV (TKH) is een internationaal opererende groep ondernemingen, die zich heeft gespecialiseerd in het creëren en leveren van innovatieve Telecom, Building en Industrial Solutions.

Bij TKH staan niet de soort van activiteiten maar de oplossingen centraal. In debusiness-segmenten Telecom Solutions, Building Solutions en Industrial Solutions worden basistechnologieën op het gebied van ICT en elektrotechniek uit de diverse werkmaatschappijen, veelal in partnership met leveranciers, samengevoegd tot totaaloplossingen.

Specialisten op het gebied van marketing, procesontwikkeling, design, engineering en logistiek voegen advisering en projectimplementatie toe om uiteindelijk een opmaat gesneden oplossing aan te bieden. Deze op lokaal niveau ontwikkelde concepten bieden we vervolgens internationaal aan, zodat de ervaring en kennis binnen TKH optimaal worden benut.

Telecom Solutions ontwikkelt, produceert en levert systemen voor outdoor basisinfrastructuur voor telecom- en CATV-netwerken tot aan indoor homenetworking-toepassingen. De focus ligt hierbij op het leveren van systemen waarbij de klant volledig wordt ontzorgd door de systeemgaranties die worden verstrekt. TKH Telecom Solutions zijn te onderscheiden in drie subsegmenten:glasvezelnetwerken, kopernetwerken en indoor telecomsystemen.

Building Solutions ontwikkelt, produceert en levert oplossingen op het gebied van efficiënte elektrotechniek voor toepassing binnen gebouwen tot aan technischesystemen die, gekoppeld aan software, efficiency-oplossingen aanbieden voor de zorg- en de security-sector. Building Solutions zijn te onderscheiden in drie subsegmenten: building technologies, security systemen en connectivity systemen.

Industrial Solutions, ontwikkelt, produceert en levert oplossingen van speciaalkabel,"plug and play"-kabelsystemen tot geïntegreerde systemen voor de productie van auto- en vrachtwagenbanden. Industrial Solutions zijn te onderscheiden in twee subsegmenten: connectivity systems en manufacturing systems.

Continue aandacht voor onderzoek en ontwikkeling zorgt voor een producten- endienstenpakket dat technologisch geavanceerde oplossingen waarborgt. TKH is me thaar bedrijven wereldwijd actief. De groei concentreert zich op Noordwest-, Middenen Oost-Europa en Azië. Over 2009 behaalde TKH met 3.564 medewerkers een omzet van EUR 726 miljoen.