Ingezonden persbericht


Zeeland voorop met tunnelverlichting
Vlaketunnel als eerste ter wereld 100% ledverlicht

Zeeland heeft een primeur: de Vlaketunnel in de A58 tussen Bergen op Zoom en Vlissingen is de eerste verkeerstunnel ter wereld die volledig wordt voorzien van ledverlichting. In de noordbuis van de tunnel zijn de werkzaamheden afgerond en is de ledverlichting operationeel. Nog nooit eerder is in een tunnel zowel de ingangs- als de interieurverlichting in led uitgevoerd. De Vlaketunnel profiteert dan ook als eerste van de voordelen die ledverlichting met zich meebrengt.

De renovatie van de Vlaketunnel is met het aanbrengen van volledige ledverlichting een belangrijk project binnen het programma Rijkswaterstaat Duurzaam. Dit programma heeft onder andere tot doel het energieverbruik in installaties en objecten van Rijkswaterstaat terug te dringen. Willem Zandvliet, betrokken bij het programma Rijkswaterstaat Duurzaam, legt uit: 'Ledverlichting kan zorgen voor een aanzienlijke energiebesparing. We onderzoeken daarom altijd of de inzet van ledverlichting in een tunnel ook daadwerkelijk een verschil maakt. Bij de Vlaketunnel was dit absoluut het geval. De leds dragen bij aan een energiebesparing van ongeveer 50%.' De besparing aan energie in de tunnel is gelijk aan het energieverbruik van dertig gezinnen per jaar.

Minder energie, meer comfort
Energiebesparing is niet het enige argument dat voor Rijkswaterstaat de keuze voor ledverlichting ondersteunt. Ook brengt ledverlichting meer comfort voor de weggebruiker met zich mee. Voor Ellen Visser, directeur Wegen en Verkeer van de Dienst Zeeland, is dit `minstens zo belangrijk' als de besparing in energie. 'Doordat ook de lijnverlichting met leds is uitgevoerd, verdwijnt voor de weggebruiker het 'flikkereffect' op het dashboard. Er ontstaat een doorgaande lijn van licht. Dit levert een rustiger beeld op voor de weggebruiker.' Ook zorgt het witte licht van ledverlichting voor een betere kleurwaarneming. Dit draagt bij aan de veiligheid in de tunnel.

Minder onderhoud nodig
Hoewel de leds duurder zijn in aanschaf dan traditionele verlichting, worden deze kosten twintig keer sneller terugverdiend. De langere levensduur van de leds zorgt voor minder en eenvoudiger onderhoud, wat de kosten verlaagt in vergelijking met tunnels voorzien van traditionele verlichting. 'We hoeven de tunnel dus minder vaak af te sluiten om onderhoud te plegen. Dit betekent minder hinder voor de weggebruiker', aldus Ellen Visser.

Expertmeeting
Op dinsdag 27 april kwamen ruim honderd experts bijeen om als eersten de nieuwe ledverlichting in de noordbuis van de Vlaketunnel te bewonderen. Het landelijk programma Rijkswaterstaat Duurzaam tekende voor de organisatie. Willem Zandvliet: 'We wilden graag alle disciplines bij elkaar brengen om kennis uit te wisselen over dit onderwerp. Tunnelspecialisten in gesprek met verlichtingsexperts, maar ook met gedragskundigen en neurologen. Bovendien treedt Rijkswaterstaat bij dit project op als launching customer. Dit betekent dat hij door eigen inkoop nieuwe producten op de markt helpt te komen. Het gebruik van ledverlichting op deze manier is hier een voorbeeld van.' Het leverde een interessante middag op, waarbij de aanwezigen ook een bezoek konden brengen aan de tunnel om de resultaten van de renovatie zelf te ervaren.

----- EINDE PERSBERICHT ------