Kranenburgh voor de kunst


BERGEN NH, 20100319 -- In 1884 betrok het pas getrouwde burgemeestersechtpaar Jacob en Marie van Reenen huize Kranenburgh in Bergen, Noord-Holland, dat in 1882 speciaal voor hen werd gebouwd. Vanaf 1993, dus ruim een eeuw later, is de villa in gebruik als museum. Van 27 april t/m 31 oktober 2010 toont museum Kranenburgh een van zijn laatste tentoonstellingen in de `oude villa', getiteld KRANENBURGH VOOR DE KUNST. Het is een expositie over het ambitieuze en daadkrachtige echtpaar Van Reenen en hun contacten met de eerste kunstenaars in Bergen en omgeving.

De `Egmondse School'
Voorafgaand aan de Bergense School, die rond 1914 ontstond, was er in Egmond al sprake van een op zichzelfstaande kunstenaarskolonie. Deze was opgezet door de Amerikaanse schilder George Hitchcock in 1890 en bleef in stand tot 1905. Zijn collega Gari Melchers hielp het project mede vormgeven. De leerlingen van deze Art Summer School, die zich in de loop van de jaren zou ontwikkelen tot de `Egmondse School' kwamen uit binnen- en buitenland. Met verschillende leden van deze kunstenaarsgroep onderhielden de Van Reenens warme contacten.

Schuijlenburg en Kranenburgh
Naast cultuurhistorische informatie over het echtpaar Van Reenen toont de expositie een dertigtal schilderijen van deze in Nederland tamelijk onbekend gebleven kunstenaars, waaronder Thamina Groeneveld en haar man Fokko Tadema en de Londense societyschilder James Jebusa Shannon. Het landhuis Schuijlenburg nabij Egmond was het epicentrum van de kunstenaars. Met verschillende leden van de kunstenaarskolonie onderhielden de Van Reenens warme contacten.

Een boek bij Kranenburgh voor de Kunst
Bij de tentoonstelling zal een begeleidend boek verschijnen getiteld `De Egmondse School', geschreven door een van de samenstellers van de expositie, dr. Peter J.H. van den Berg.

Gemeentemuseum Het Sterkenhuis
In het cultuurhistorisch museum Het Sterkenhuis in Bergen, opgericht door mevrouw Van Reenen-Völter in 1904, worden voorwerpen getoond die George Hitchcock in 1905 schonk aan het museum bij zijn vertrek van Egmond naar Parijs.

Museum Kranenburgh

Ingezonden persbericht