AES gaat overeenkomst aan voor verkoop van haar kapitaalaandeel in Qatar-bedrijf

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)-- 20100427 --

De AES Corporation (NYSE: AES) heeft vandaag aangekondigd dat het een overeenkomst is aangegaan voor de verkoop van haar kapitaalaandeel in haar Qatar-bedrijf, Ras Laffan, aan haar huidige partner daar, de Qatar Electricity and Water Company. Sinds 2003 bezit AES 55 procent kapitaalaandeel in het Ras Laffan-project, bestaande uit een 756 MW gecombineerde cyclus gasinstallatie en een 40 MIGD (miljoen Engelse liters per dag) ontziltingsinstallatie. Ras Laffan heeft een 25-jarige energie- en wateraankoopovereenkomst met de Qatar General Electricity and Water Corporation, dat in 2029 ten einde loopt. Door middel van deze transactie verkoopt AES ook haar aandeel in een partnerbedrijf, en haar rechten onder een verwant technisch servicecontract.

Paul Hanrahan, AES-president en Chief Executive Officer, verklaarde, “Wij zijn trots op de prestatie van Ras Laffan, een van de eerste autonome energieproducenten in Qatar. Wij zijn zeer verheugd deze overeenkomst te hebben bereikt met onze partner, de Qatar Electricity and Water Company.”

De transactie is onderhevig aan de gebruikelijke prijsaanpassingen en goedkeuringen voor de aankoop. Verwacht wordt dat deze procedure afgerond wordt in de tweede helft van 2010. AES zal een update financieel inkomstenverslag over de transactie geven tijdens de Q1 2010 teleconferentie, die waarschijnlijk begin mei 2010 gehouden wordt.

Over AES

De AES Corporation (NYSE: AES) is een wereldwijd energiebedrijf met generatie- en distributieactiviteiten dat op de Fortune 500 lijst staat. Door middel van onze gevarieerde portfolio van thermische en hernieuwbare brandstofbronnen leveren wij betaalbare en duurzame energie aan 29 landen. Ons personeelsbestand van 27.000 mensen verbindt zich tot operatieve excellentie waarbij aan de wisselende energiebehoeften van de wereld wordt tegemoet gekomen. In 2009 genereerde ons bedrijf inkomsten voor een bedrag van $14 miljard en wij bezitten en beheren $40 miljard aan totaal kapitaal. Voor meer informatie, ga svp naar www.aes.com.

Safe Harbor Onthulling

Deze toekomstgerichte verklaringen bevatten, maar beperken zich niet tot de verklaringen met betrekking tot toekomstige inkomsten, groei, en financiële en operatieve prestaties. Toekomstgerichte verklaringen dienen niet ter garantie voor toekomstige resultaten, maar zijn meer een weerspiegeling van de huidige verwachtingen van AES gebaseerd op redelijke veronderstellingen. De verwachte financiële informatie is gebaseerd op zekere materiële veronderstellingen. Deze veronderstellingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot de precieze vooruitzichten van AES betreffende toekomstige rentekoersen, grondstoffenprijzen en internationale schommelingen van munteenheden, voortdurende normale niveaus van operatieve prestatie en elektriciteitshoeveelheden van de distributiebedrijven van AES en operatieve prestaties bij de generatiebedrijven van AES in overeenstemming met historische niveaus, evenals de resultaten van verwachte productiviteitsverbeteringen en hogere groei-investeringen op genormaliseerde investeringsniveaus en rentabiliteit op basis van vroegere ervaring.

De werkelijke resultaten kunnen materieel verschillen van de verwachte resultaten in de toekomstgerichte verklaringen van AES, vanwege risico, onzekerheden en andere factoren. Belangrijke factoren die de huidige resultaten kunnen beïnvloeden, worden besproken in de documentatie die AES bij de Securities and Exchange Commission gedeponeerd heeft, inclusief, maar niet beperkt tot de risico's besproken onder Item 1A “Risicofactoren” in het jaarverslag 2009 van AES op formulier 10-K. Lezers worden aangemoedigd deze ingediende documentatie van AES te lezen om zo meer te weten te komen over de risicofactoren waar AES-bedrijven mee te maken hebben. AES is niet verplicht om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, om het even of deze nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere zaken betreffen.

Iedere aandeelhouder die een kopie wenst van het jaarverslag 2009 van het bedrijf dat is ingediend op formulier 10-K bij de SEC op of omstreeks 25 februari 2010, kan deze kopie gratis verkrijgen (exclusief bewijsstukken), door hiervoor een verzoek te overleggen aan de Office of the Corporate Secretary, The AES Corporation, 4300 Wilson Boulevard, Arlington, Virginia 22203. Bewijsstukken kunnen ook worden opgevraagd, maar hiervoor worden de kosten voor reproductie in rekening gebracht. Aandeelhouders kunnen ook een kopie bemachtigen door naar de website van het bedrijf te gaan op www.aes.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

CONTACT:
De AES Corporation
Mediacontact
Meghan Dotter, 703-682-6670
of
Beleggerscontact

Ahmed Pasha, 703-682-6451

Ticker_symbol NYSE:AES