Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijleveld neemt jaarverslag SONA in ontvangst

27 april 2010

Staatssecretaris Bijleveld nam op maandag 26 april het jaarverslag van de Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA) in ontvangst. Deze stichting beheert de gelden die donoren beschikbaar stellen voor ontwikkelingstrajecten op de Nederlandse Antillen. De staatssecretaris was verheugd met de voortgang bij het opstarten van zoveel projecten. "Het is belangrijk dat het voor iedereen goed zichtbaar is welke resultaten er met deze Nederlandse ondersteuning behaald worden." Staatssecretaris Bijleveld neemt het jaarverslag 2009 in ontvangst. Vlnr: Wilbert Stolte (penningmeester SONA), staatssecretaris Bijleveld, Jaime Saleh (voorzitter SONA), Eugene Holiday (bestuurslid SONA). Staatssecretaris Bijleveld neemt het jaarverslag 2009 in ontvangst. Vlnr: Wilbert Stolte (penningmeester SONA), staatssecretaris Bijleveld, Jaime Saleh (voorzitter SONA), Eugene Holiday (bestuurslid SONA).

Nederland is de grootste donor en geeft ongeveer 40 miljoen euro per jaar tot aan 2012. Daarna zijn er nog steeds projecten in uitvoering met Nederlands geld. In 2009 is zelfs een recordaantal van 142 financieringsovereenkomsten voor projecten getekend. Omdat vergroting van het aantal lopende projecten nog hogere eisen stelt aan de beoordeling en begeleiding door de Uitvoeringsorganisatie SONA (USONA), wordt er hard gewerkt aan de versterking daarvan.