Gemeente Valkenswaard

waterdoorlatende bestrating

Reinigen waterdoorlatende bestrating

Op dinsdag 4 en woensdag 5 mei aanstaande wordt de waterdoorlatende bestrating van de rijbaan in een deel van de Bakkerstraat gereinigd en in parkeervakken in de Valkenierstraat in Valkenswaard. Het gaat om de rijbaan in de Bakkerstraat vanaf de Hofstraat tot voorbij het plein op de splitsing met de Peperstraat en om de parkeerplaatsen in het gedeelte van de Valkenierstraat tussen de kruising met de Eindhovenseweg en de Europalaan. De waterdoorlatende bestrating in deze weggedeelten is enkele jaren geleden aangelegd om ervoor te zorgen dat regenwater rechtstreeks in de bodem (en het grondwater) terecht komt en niet langer bij het (vervuilde) water in het riool zoals voorheen. De reinigingswerkzaamheden zijn nu nodig om de waterdoorlatendheid van die bestrating te garanderen. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats zodat de aanwonenden minimaal overlast ondervinden. Het werk wordt één week van te voren door middel van borden ter plaatse aangekondigd.

Verkeersmaatregelen
Het genoemde gedeelte van de Bakkerstraat is dinsdag 4 en woensdag 5 mei tijdelijk gesloten voor doorgaand verkeer. Bestemmingsverkeer blijft grotendeels mogelijk, zij het dat bewoners soms een stukje moeten omrijden. De Valkenierstraat blijft open voor doorgaand verkeer, omdat de werkzaamheden hier plaatsvinden aan de bestrating in de parkeervakken. Houders van een parkeervergunning in Bakkerstraat en Valkenierstraat kunnen uiteraard tijdens de werkzaamheden niet in de genoemde weggedeelten parkeren. Zij moeten hun auto elders in de betreffende zone parkeren, passend binnen hun vergunning.Geparkeerde voertuigen in het werkgebied zullen door de gemeente verwijderd worden als ze het werk belemmeren.

Informatie
Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer van Dijk van de afdeling Leefomgeving. Hij begeleidt de werkzaamheden en is bereikbaar via telefoonnummer 040-2083634, met uitzondering van vrijdag 30 april en woensdag 5 mei.