Gemeente Duiven


Nationale dodenherdenking in Duiven 2010

Op dinsdag 4 mei vindt bij het herdenkingskruis aan de Burg. van Dorth tot Medlerstraat in Duiven de dodenherdenking plaats ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en ander oorlogsgeweld. Ook dit jaar wordt de jeugd weer bij deze herdenking betrokken door het voordragen van een gedicht en een kranslegging door leerlingen van het Candea College en in aanwezigheid van de scouting uit Duiven en Groessen. Er wordt waarde aan gehecht dat ook de jeugd stil staat bij de gruwelijkheden die met oorlogen gepaard gaan, de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder. De dodenherdenking draagt er toe bij dat wij ons ervan bewust worden in een vrij land te leven, waar de mensenrechten gerespecteerd worden.

Voorafgaand aan de herdenking worden een kerkdienst en een stille tocht gehouden. De kerkdienst wordt gehouden in de Remigiuskerk. De stille tocht begint op het Remigiusplein en loopt naar het herdenkingskruis. Iedereen kan aan de kerkdienst en de stille tocht meedoen. De stille tocht hoort waardig te verlopen. Wij roepen u op om tijdens de tocht ook echt stil te zijn!

Het programma van de dodenherdenking in Duiven is als volgt: 19.00 uur:herdenkingsdienst in de Remigiuskerk;
ca. 19.30 uur:vertrek stille tocht vanaf het Remigiusplein naar het monument; 19.51 uur:aankomst bij monument en spelen Koraal door Liemers Harmonie; 19.56 uur:voordragen gedicht door leerlingen Candea; 19.59 uur:spelen Last Post door Gilde St. Remigius; 20.00 uur:2 minuten stilte;
20.02 uur:spelen van Wilhelmus door Liemers Harmonie; 20.04 uur:leggen krans door de burgemeester en aansluitend kranslegging door leerlingen van Candea en bloemendefilé, beginnend met de scouting; 20.06 uur:in rustige stoet terug naar het Remigiusplein.

Wij roepen u op deel te nemen aan de herdenkingsdienst en de stille tocht, om eer te betuigen aan de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen en stil te staan bij hen die lijden en hebben geleden onder regimes die de mensenrechten en de vrijheid met voeten treden.

Kerkdienst en dodenherdenking
Tijdens de dodenherdenking op 4 mei is er een korte oecumenische dienst in de St. Remigiuskerk in Duiven. Er wordt stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van ander oorlogsgeweld.

De dienst is ontstaan uit een samenwerking van de gemeente en de gezamenlijke kerken in Duiven. Voorgangers van alle kerkgenootschappen werken mee aan de dienst. De dienst begint om 19.00 uur.