Deelgemeente Feijenoord Rotterdam

4 mei in teken van 65 jaar vrijheid

Dit lustrumjaar vieren we dat we 65 jaar geleden zijn bevrijd en herdenken we de opofferingen die daarvoor tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gebracht. Een mooi moment om ons af te vragen hoe de vlag van de vrijheid erbij hangt. Wat is er nodig om vrijheid wereldwijd dichterbij te brengen?

Niet alleen wereldwijd, waar naast veel vrijheid ook veel oorlog en onderdrukking bestaat, maar ook in eigen land. Daar is vrijheid toch vaak minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Velen immers voelen zich onzeker. Zij hebben het gevoel dat ze niet of nauwelijks greep hebben op de wereld om hen heen. Niet op de bureaucratie die ze als verstikkend ervaren, niet op de politiek waar ze weinig vaak weinig vertrouwen in hebben en al helemaal niet op de grillen van de economie en het bedrijfsleven. Alle reden dus om onze vrijheid nog eens grondig te doordenken. Wat is er nodig om vrijheid wereldwijd en in eigen land daadwerkelijk dichterbij te brengen.

Herdenking in Vreewijk
In Vreewijk wordt op 4 mei jaarlijks herdacht dat hier op 18 september 1944 jonge verzetstrijders zijn vermoord. Pers, bewoners en belangstellenden worden uitgenodigd om bij de herdenking aanwezig te zijn.

Dinsdag 4 mei Beukendaal (hoek Bongert)
Van 10:00 tot 10:45 uur is het officiële gedeelte van de herdenkingsbijeenkomst. Naast het voordragen van gedichten, het spelen van de Last Post, het zingen van het Wilhelmus en We Shall Overcome wordt vanzelfsprekend twee minuten stilte gehouden. Aansluitend is iedereen uitgenodigd voor koffie en thee in Wijkcentrum De Brink.

(foto deelgemeente Feijenoord)