Gemeente Medemblik

Herdenkingsbijeenkomsten

Medemblik
Gemeentelijke herdenking

19.00 uur Herdenkingsbijeenkomst in de R.K. Martinuskerk 19.30 uur Vertrek van stille tocht naar het monument in de Breedstraat
19.45 uur Bijeenkomst met kranslegging door burgemeester Theo van Eijk
m.m.v. muziekvereniging Crescendo

Nibbixwoud
19.00 uur

Woord- en herdenkingsdienst in de Cunerakerk m.m.v. de Cantorij 19.35 uur

Vertrek van stille tocht naar "Bessie"

19.45 uur
Bijeenkomst met kranslegging door mevrouw Van Eijk

m.m.v. fanfare Sint Gregorius

Midwoud
19.00 uur

Herdenkingsbijeenkomst in de Hervormde Kerk van Midwoud Herdenkingswoord door wethouder Kasper Gutter 19.50 uur

Samenkomst met kranslegging bij het monument naast de kerk

Wognum
19.00 uur

Oecumenische herdenkingsdienst in de NH Kerk
19.35 uur

Vertrek van stille tocht naar Raadhuisplein
19.45 uur

Bijeenkomst met kranslegging door wethouder Joop Posma m.m.v. fanfare Ons Genoegen