Senternovem


08-04-2010 |

Agentschap NL geeft voorlichting tijdens de Easy Fairs Industrie & Milieu

Agentschap NL zal tijdens de Easy Fairs Industrie & Milieu 2010 op 19 en 20 mei 2010 in Ahoy in Rotterdam bedrijven informeren over alle mogelijke vormen van overheidssteun waarvoor bedrijven bij Agentschap NL kunnen aankloppen. Gedurende twee dagen zullen adviseurs van innovatie-, energie- en milieuregelingen interessante learnshops verzorgen.

Er zijn algemene learnshops (voor wat voor advies en (financiële) steun kunnen bedrijven bij Agentschap NL terecht?) en specifieke learnshops over (subsidie)programma's. De learnshops zijn gratis toegankelijk en aanmelding vooraf is niet nodig. Bedrijven die graag een persoonlijk adviesgesprek willen met een adviseur van Agentschap NL over de verschillende (subsidie)mogelijkheden van Agentschap NL kunnen terecht in het internetcafé voor meer informatie over o.a.
- subsidie voor R&D-loonkosten (WBSO)

- subsidie voor milieuvriendelijk investeren (MIA\Vamil)
- subsidie voor energiezuinig investeren (EIA)
- subsidie voor energieonderzoek (EOS)

- het melden van afvalstoffen (LMA)

- de reductie van niet-CO2 broeikasgassen (ROB)
- de toepassing van schone en zuinige warmte- en koude (NEW)

Easy Fairs
De Easy Fairs 2010 staat in het teken van Milieutechniek. Deze jaarlijkse vakbeurs richt zich op de industriële markt en biedt een uitgebreid scala aan innovatieve oplossingen en diensten op het gebied van emissie- en luchtbehandeling, afvalmanagement & recycling, geurhinder bestrijding, geluidshinder bestrijding, bodembescherming en
-behandeling, energie beheer en besparing, meet- controle en detectie apparatuur, waterbehandeling, riooltechnieken, dienstverlening en advies.

Meer informatie
Website Easy Fairs (link invoegen)
http://www.easyfairs.com/nl/events_216/industrie-milieu_7121/industrie- milieu-2010_7152/

Wijzigingsdatum |

13-04-2010