Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Belgie

anticrisismaatregelen

Verlenging van de anticrisismaatregelen

In de Kamercommissie Financiën werd op 4 mei een amendement goedgekeurd op het wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen. Dit amendement bepaalt dat de anticrisismaatregelen (de crisis-arbeidsduurvermindering, het crisis-tijdskrediet en de economische werkloosheid voor bedienden en de betaling van de crisispremie voor ontslagen arbeiders) voor drie maanden worden verlengd. Ze zijn dus geldig tot minstens 30 september 2010. Daarna zijn ze verlengbaar via in ministerraad overlegd koninklijk besluit na advies van de Nationale Arbeidsraad.

Bron : persmededeling van het kabinet van de minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg -