Ten Cate NV

Trading update TenCate inzake eerste kwartaal 2010 04 mei 2010

Bedrijfsresultaat (EBITA excl. reorganisatiekosten) over eerste kwartaal 2010 stijgt autonoom met 43%

* Positieve resultaten van doorgevoerde herstructureringen.
* Voortgaande stijging bedrijfsresultaat (EBITA excl. reorganisatiekosten) verwacht over eerste zes maanden van 2010 door sterke toename resultaat in tweede kwartaal.

x EUR miljoen Eerste kwartaal 2010 Eerste kwartaal 2009' Omzet 192 194 EBITA 8,0 6,3 EBITA (exclusief reorganisatiekosten) 10,3 7,0 ' Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden (verkoop Geofabrics Australasia)

Belangrijkste ontwikkelingen per marktgroep

* Protective Fabrics

+ Tijdelijk lagere omzet brandwerende weefsels voor Amerikaans leger, mede vanwege vernieuwing camouflageprint; hoger omzetniveau gepland in tweede halfjaar;
+ Eerste commerciële order in Europese markt (Noorwegen) voor TenCate Defender(TM) M;

+ Sterke orderpositie in emergency response (brandweermarkt) en industriële markten in de VS, mede door de marktintroductie van het product TenCate Tecasafe(TM) Plus;
+ Orderposities in Europa (voornamelijk industriële markten) bevinden zich op aanzienlijk hogere niveaus dan in het afgelopen jaar;

+ Voorziening voor reorganisatie van ruim EUR 2 miljoen in verband met door te voeren concentratie van de Nederlandse productie op één locatie.

* Space & Aerospace Composites en Armour Composites
+ Positieve resultaateffecten van doorgevoerde reorganisatie in 2009 (Nederlandse productie);

+ Sterke en gediversificeerde orderpositie armourcomposieten in Europa en de VS, waarbij uitleveringen staan gepland voor de tweede helft van het jaar;

+ Versterking van de positie in de Britse armourmarkt via de overname van AML UK;

+ Omzet in aerospacecomposieten (voornamelijk Airbus-gerelateerd) nog op een onveranderd laag niveau, hoewel de vooruitzichten op termijn verbeteren; licht herstel van de markt voor vliegtuiginterieuren.

* Geosynthetics

+ Amerikaanse markt toont stevig herstel; opleving infrastructuurmarkt en sterke ontwikkelingen in TenCate Geotube®-toepassingen (watermanagement, milieuoplossingen);
+ Trage start van Europese geosyntheticsmarkt door langere winterperiode;

+ Eerste commerciële project voor TenCate GeoDetect® buiten Europa (sensoring); samenwerkingsovereenkomst met Roctest afgesloten.

* Grass

+ Omzet circa 10% gestegen, mede door positief prijseffect;
+ Amerikaanse markt toont structureel een sterke vraag;
+ Aanzienlijk hogere resultaten door re-allocatie productie en eerder genomen kostenmaatregelen.

* Overige activiteiten

+ TenCate Enbi toont een duidelijk herstel van de resultaten bij een groeiende omzet;

+ Xennia Technology boekt goede voortgang in de aangekondigde strategische doelstellingen die in februari met stakeholders werden gecommuniceerd.

Ir L. de Vries, bestuursvoorzitter en CEO van TenCate: `Het bedrijfsresultaat voor amortisatie over het eerste kwartaal van 2010 liet autonoom en exclusief de getroffen voorziening voor reorganisatiekosten (circa EUR 2 miljoen) een stijging zien van 43%. De invloed van voornamelijk de Amerikaanse dollar op het bedrijfsresultaat was circa -6%.
De nettowinst geeft over het eerste kwartaal geen representatief beeld, gelet op een aantal fiscale posten. Op jaarbasis wordt evenwel geen belangrijke verandering van de belastingdruk verwacht.

De omzetdaling van het concern is voornamelijk veroorzaakt door timing issues ten aanzien van de aanschaf van legeruniformen door het Amerikaanse leger. Het marktaandeel vanTenCate Defender(TM) M groeit, mede gelet op het aantal nieuwe toepassingen binnen verschillende eenheden van het leger. Ook buiten de VS is de eerste belangrijke order geboekt, wat een goede ontwikkeling is in het kader van een grotere geografische omzetspreiding.
In het eerste kwartaal werd geen omzet in TenCate Gen2(TM) gerealiseerd. Voor de tweede helft van het jaar worden nieuwe orders verwacht in dit product met de nieuwe, door het Amerikaanse leger gespecificeerde camouflageprint (multicam).
Ook TenCate Defender(TM) M zal met deze camouflageprint leverbaar zijn.

In de armourmarkten in de VS en Europa is sprake van veelbelovende vooruitzichten, maar funding door overheden blijft vooralsnog een onzekere factor.
In de aerospacemarkt is sprake van een verbeterd perspectief, aangezien de grote programma's (Boeing 787, Airbus A380, A350 XWB en A400 M) zich beginnen te manifesteren. Ook de onlangs overeengekomen orderpositie voor Eurocopter ondersteunt deze positieve ontwikkeling, hoewel deze effecten op enige termijn in belang zullen toenemen.

Het is verheugend te constateren dat de orderintake in de Europese markt voor beschermende weefsels zich gunstig ontwikkelt. Daarentegen is verdere concentratie van de Nederlandse productie noodzakelijk. In de loop van het jaar zullen wij de plannen ten aanzien van de concentratie van de productie doorvoeren. Hiervoor is in het eerste kwartaal een adequate voorziening getroffen.

Het is positief dat in een aantal markten inmiddels een voorzichtig herstel merkbaar is, onder meer in de Amerikaanse markt voor geosynthetics. De aangekondigde overheidsbestedingen worden geleidelijk zichtbaar in een groeiende projectenmarkt.

De positieve effecten van de doorgevoerde reorganisaties op business unit-niveau zijn goed zichtbaar, vooral binnen de Grass-groep.

Voor de rest van dit jaar worden binnen het concern geen verdere reorganisatiekosten voorzien'.

Vooruitzichten
Vrijwel alle markten laten een beginnend herstel zien. Het is echter te vroeg om uitspraken te doen ten aanzien van de verwachte omzet- en resultaatontwikkeling voor het gehele jaar. Een van de redenen is de blijvende onzekerheid ten aanzien van overheidsfinancieringen en de timing van defensiecontracten.

Verwacht wordt dat in het tweede kwartaal het positieve beeld van het eerste kwartaal zich versterkt zal voortzetten.

Voor het tweede kwartaal van het jaar wordt een sterke stijging van het bedrijfsresultaat voor amortisatie van immateriële activa (EBITA) verwacht.

Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, dinsdag 4 mei 2010

---