NMBS


Certificaat ISO 9001 : 2008 "Kwaliteitsmanagementsysteem"

Sedert kort is de NMBS-opleidingsinstelling voor treinbestuurders titularis van het certificaat ISO 9001 : 2008 "Kwaliteitsmanagementsysteem".

Deze certificatie verzekert dat de NMBS-opleidingsinstelling voor treinbestuurders een kwaliteitssysteem heeft ingevoerd en op peil houdt dat conform is met de eisen van de norm EN ISO 9001 : 2008 voor de domeinen:

* de fundamentele opleiding en de aanvullende opleiding en bijhorende examens voor de treinbestuurders die circuleren op de Belgische spoorweginfrastructuur;

* de hercertificatie, te weten de driejaarlijkse controle van de vakbekwaamheid van de treinbestuurders.

Door het bekomen van dit certificaat:


* toont de opleidingsinstelling dat zij in staat is om op consistente wijze producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde regelgeving;

* stelt de opleidingsinstelling zich tot doel de klantentevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor continue verbetering.

Voor meer info, download de pdf. Zie het origineel