VU medisch centrum

Centrum gynaecologische oncologie online

7 mei 2010

Het CGO Amsterdam, een samenwerkingsverband van gynaecologisch oncologen van VUmc, AMC en NKI-AVL, heeft een nieuwe website gelanceerd: www.cgoa.nl . Doel van het centrum gynaecologische oncologie is om patiënten snel en optimale zorg te bieden op de plek die voor hen het beste is, in hun eigen regio. Door het bundelen van krachten kan een hogere kwaliteit van zorg worden gegarandeerd, met gebruik van de meest recente kennis en wetenschappelijke inzichten. Daarnaast biedt het gezamenlijke centrum meer mogelijkheden voor de wetenschap om onderzoek te doen op het gebied van gynaecologische oncologie.

Het centrum ziet jaarlijks 750 nieuwe patiënten met een kwaadaardige aandoening van de in- of uitwendige geslachtsorganen. Er wordt nauw samengewerkt door de gynaecologisch oncologen met een vaste groep medisch oncologen, radiotherapeuten en specialisten op het gebied van de radiodiagnostiek en de pathologie. Daarnaast wordt het men ondersteund door gespecialiseerde verpleegkundigen en maatschappelijk werkenden.

Dyske Beelen
bron: Tracer