Vlaamse Overheid

Antwerp/Flanders Port Training Center vzw

300.000 euro subsidie voor Antwerp/Flanders Port Training Center vzw

Persmededeling van de Vlaamse Regering

vrijdag 7 mei 2010

Op initiatief van Vlaams minister-president Kris PEETERS, bevoegd voor buitenlands beleid, heeft de Vlaamse Regering vandaag een subsidie van 300.000 euro aan APEC (Antwerp/Flanders Port Training Center vzw) goedgekeurd.

Antwerp/Flanders Port Training Center vzw is een vormingsinstituut dat als doel heeft het aanbieden van een zo ruim mogelijk vormingsaanbod op transportgebied aan buitenlandse deelnemers (werkzaam op managementsniveau binnen de buitenlandse havens).

Op die manier speelt APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center sinds 1978 een belangrijke rol in de kennisoverdracht van alle aspecten van het havengebeuren vanuit Vlaanderen naar de wereld.

Met de subsidie van 300.000 euro worden maximaal 100 beurzen verleend aan buitenlandse deelnemers verspreid over 15 cursussen die door APEC georganiseerd worden in 2010. Onderwerpen die tijdens deze cursussen aan bod komen zijn onder meer havenmanagement, de veiligheid in havens, havenlogistiek, ...
De landen die in aanmerking komen voor een beurs zijn landen uit Centraal- en Oost-Europa, de BRIC-landen en andere snel groeiende economieën in functie van het bevorderen van de economische handelsrelaties alsook landen waarmee Vlaanderen bevoorrechte buitenlandse relaties onderhoudt.