Politie Kennemerland

Politieman ontslagen

Hoofddorp, 07-05-2010

Onlangs is een medewerker van de afdeling Buiten Bewaking Schiphol (BBS)ongeschiktheidontslag verleend. Op maandag 31 augustus 2009 was de medewerker betrokken bij een aanrijding in Hoofddorp, waarbij een dodelijk slachtoffer te betreuren viel.

Onder leiding van het Openbaar Ministerie is door medewerkers van het KLPD een onderzoek in gesteld naar de toedracht van het ongeval en het handelen, of gebrek hieraan, door alle omstanders, evenals de medewerker BBS. Op grond van het onderzoek heeft het OM besloten om de medewerker vanwege zijn rijgedrag als verdachte te dagvaarden voor de rechtbank te Haarlem. Gebleken is dat de medewerker, in strijd met de brancherichtlijnen, de toegestane snelheidslimiet fors heeft overschreden. Daarnaast is ook uit andere feiten en omstandigheden gebleken dat de medewerker onvoldoende bekwaam en geschikt bleek te zijn voor verdere uitoefening van zijn functie. De onderzoeksresultaten zijn voor de politieregio aanleiding geweest tot het verlenen van ongeschiktheidontslag. Daarnaast gaf het ingestelde onderzoek geen aanleiding om de medewerker BBS, danwel de omstanders te vervolgen voor het niet verlenen van hulp aan het slachtoffer.