Provincie Limburg

Nieuws en persberichten

Buitenring Parkstad Limburg - Oude berekening Hoogstraat toch juist Het voorstel van Stellwerk om het huidige viaduct te handhaven is daardoor niet mogelijk. Daarnaast houdt Stellwerk in hun berekening rekening met de realisatie van de L42n/Randweg Abdissenbosch die tot een lagere verkeersbelasting op de betreffende aansluiting leidt. Hierdoor zijn de kruispunten soberder en goedkoper vormgegeven. Zolang niet zeker is dat de L42n/Randweg Abdissenbosch daadwerkelijk wordt gerealiseerd, kan hiermee in het ontwerp voor de Buitenring geen rekening worden gehouden.

Dit stellen gedeputeerde Ger Driessen en wethouder Freed Janssen van Landgraaf. De Provincie Limburg zal dan ook in de planologische procedure verder gaan met het al eerder door de Provincie Limburg en de regio Parkstad overeengekomen ontwerp dat uitgaat van een volledige aansluiting op de Hoogstraat. Daarnaast is ook afgesproken dat de Provincie Limburg en de gemeente Landgraaf zich gezamenlijk zullen inspannen voor de komst van de L42N/Randweg Abdisschenbosch.

7-5-2010 16:43