Benoeming Raad van Commissarissen Berenschot

07/05/2010 09:00

Berenschot

7 mei 2010 - Mevrouw mr. Lilian Goncalves - Ho Kang You is met ingang van 6 mei 2010 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van het organisatieadviesbureau Berenschot. Mevrouw Goncalves is Staatsraad in buitengewone dienst en heeft een aantal nevenfuncties. Zij is onder andere lid van de Staatscommissie Grondwet en is voorzitter/bestuurslid van nationale en internationale maatschappelijke organisaties en instellingen waaronder de Stichting Katholieke Universiteit (Radboud) Nijmegen, de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken, het Prins Claus Fonds, het Institute of Social Studies, het Concertgebouw en de Stichting Juridische Samenwerking Nederland-Suriname.

Mevrouw Goncalves volgt de heer drs. C. Griffioen R.A. op die per dezelfde datum, wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn, zijn functie als commissaris heeft neergelegd.

http://www.berenschot.nl